Home

Konsekvenser av drivhuseffekten

5. Mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt Jorda kalle

Mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt · Det vil bli høyere temperaturer, varmere fordi jo mer karbondioksid det er i atmosfæren, jo høyere blir temperaturen. Og temperaturene på jorda har allerede økt med 0,5 grader på 100 år, fra en gjennomsnittsgrad på 13,9 til 14,4 grader Konsekvenser Av Drivhuseffekten Ved økt drivhuseffekt kan gjennomsnittstemperaturen øke, havnivået kan stige, og golfstrømmen kan forsvinne. Ved økt gjennomsnittstemperatur vil vi får: Økt vanndamp i atmosfæren, noe som resulterer i økt drivhuseffekt. Økt temperatur fører. Drivhuseffekten er en naturlig prosess der noen gasser gjør en planets overflate varmere enn den ellers ville vært. Den forekommer på Jorden og andre planeter som har atmosfære. De såkalte drivhusgassene fanger opp (absorberer) varmestråling, og noe av denne varmen sendes ned mot overflaten. Det gir høyere temperatur i lufta og ved bakken enn det ellers ville vært

Växthuseffekten - Vad är växthuseffekt och hur uppstår den

Konsekvenser Av Drivhuseffekten - Naturfagsiden til 1D - 09/1

drivhuseffekten - Store norske leksiko

 1. Konsekvenser. Konsekvenser av den økte drivhuseffekten er mangfoldige. Selv om det fortsatt er debattering om hvorfor, hva eller hvem som øker den er det fundamentalt godkjent at den kommer til å fortsette å øke. Det viktige å gjøre med dette er å observere og dokumentere alle linker som kan bli forandret av drivhuseffekten
 2. Her finner du et sammendrag som handler om drivhuseffekten. I dette sammendraget kan du lære mer om atmosfærens rolle for drivhuseffekten, hva som skjer når klimagasser kommer opp i atmosfærens gasslag. I tillegg kan du lese om sur nedbør og konsekvenser av klimapåvirkninger på golfstrømmen, havstrømmer og isbreer
 3. 1.2 Konsekvenser av drivhuseffekten Etter næring og biltrafikken, mengden av ozon i den lavere atmosfæren tar på atmosfæren kontinuerlig. Denne økningen bidrar til drivhuseffekten. Mange land vil ha problemer med vannforvaltning. Jo høyere temperatur det er tørke og ørkener vokse

Naturfag - Endringer i naturen som følge av økt

Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte ekstremt vær inntreffer. Siden slutten av 1800-tallet, da temperaturmålinger med instrumenter (termometer) begynte, har den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten økt med omkring 0,8 °C Den globale oppvarmingen er i gang, drivhuseffekten herjer og klimaet endres. Men hva er klimaendringer, hva er årsaken til dem og hvilke konsekvenser har klimaendringene for jorda? Vi nevner alltid CO2 som et stort problem når vi omtaler de menneskeskapte klimaendringene - men er det andre ting vi bør passe på Av de tusenvis av innsjøer og elver som finnes i Arktis er flesteparten av dem isdekt i seks måneder eller mer. Selv om det finnes regionale forskjeller i Arktis, er den isdekte perioden nå kortere enn den var for 100 år siden. Isen legger seg senere på høsten, og brekker opp tidligere på våren Takket være drivhuseffekten har jorda et klima som er egnet for liv, for uten den ville gjennomsnittstemperaturen på jorda vært -18ºC og alle verdenshavene ville vært dekket av is. Noen drivhusgasser, som karbondioksid (CO 2 ), metan (CH 4 ) og lystgass (N 2 O) har sine naturlige kretsløp og påvirker således drivhuseffekten Drivhuseffekten: Atmosfærens evne til å slippe I snitt forlater 25,3 millioner mennesker hjemmene sine på grunn av klimarelaterte problemer Change - IPCC) vurderer all tilgjengelig forskning om klimaendringer, og hvilke miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser disse endringene kan ha. Klimapanelet ble opprettet av FNs.

Konsekvenser. 04:24. En varmere klode endrer livet ditt. 2,741 ganger avspilt; De fantastiske løsningene. 03:36. Det er egentlig ikke så vanskelig å stanse den globale oppvarmingen. 411 ganger avspilt; Generasjonsurettferdighet. 00:50. I denne filmen ser du hva generasjonsurettferdighet er. 193 ganger avspil Drivhuseffekten «varmer oss» Drivhuseffekten er i utgangspunktet en naturlig prosess som virker oppvarmende på vår atmosfære og på jordens overflate. Det finnes gasser i atmosfæren som absorberer noe av varmestrålingen fra jordoverflaten og gjør at ikke all varmen forsvinner rett ut. Se på grafikk av drivhuseffekten nederst i artikkelen

Drivhuseffekt - Hva er drivhuseffekten og hvordan oppstår

Konsekvenser av global oppvarming - naturvernforbundet

Konsekvenser av drivhuseffekten Det er mange som lurer på om den økende drivhuseffekten er menneskeskapt eller ikke, men de fleste er enige om at det er menneskene som er skyld i det. Ingen vet helt sikkert hvilke konsekvenser den økte drivhuseffekten kommer til å føre til i fremtiden, men man har en del teorier Konsekvensene av global oppvarming for havet handler om omfattende negative virkninger av dagens klimaendringer. Havnivået, kystlinjer, forsuring av havet, havstrømmer, sjøvannets kjemi og havets temperatur kan påvirkes av global oppvarming.Oppvarmingen kan utløse flere endringer av livet i havet og for klimasystemet. I neste omgang får endringene konsekvenser for samfunn i form av tapt. Konsekvenser av drivhuseffekten Som planetens atmosfæriske gasser er kunstig økt med forurensning fra fabrikker, biler og kraftverk, mengden sollys som reflekteres tilbake til jorden øker. Dette er den samme effekten drivhus glass har på et drivhus, fangst lys som varmer opp romme Ble kontaktet av animasjonsselskap. Benestad forteller at idéen til å lage en slik animasjon kom fordi han ble kontaktet av animasjonsselskapet Sci An. Det var tittelen på en artikkel om drivhuseffekten som hadde fanget deres oppmerksomhet: A mental picture of the greenhouse effect: A pedagogic explanation

Konsekvenser av klimaendringene UngEnerg

Oppvarmingen av Arktis har ikke bare konsekvenser for klimautvikling, og natur- og samfunnsforhold i Arktis, men også globale konsekvenser. Først og fremst vil den ha konsekvenser på klimasystemet (og dermed fremtidige endringer) i seg selv, men også for eksempel på havnivå, noe som har direkte påvirkning på folk og samfunn over store deler av verden c) Konsekvenser av drivhuseffekten Havnivåstigning er kanskje et av de største problemene vi kan få hvis den globale oppvarmingen fortsetter å stige i like stor grad. Et stort problem kommer til å bli flyktninger Konsekvenser av klimaendringer ulike steder i verden. Hvilke konsekvenser vil klimaendringene som ventes de neste hundre årene ha i forskjellige deler av verden? Informasjonen om de ulike verdensdelene er i hovedsak bygget på FNs klimapanel sin rapport om hvilke konsekvenser som man regner med vil inntreffe i løpet av de neste hundre årene

Drivhuseffekten Miljøstatu

Drivhuseffekten er av mange et misoppfattet begrep. Men uansett har drivhuseffekten for alvorlige konsekvenser til at man skal ignorere den før det har blitt motbevist, og en ting er sikkert: Det er i hvert fall ikke for lite drivhusgasser i atmosfæren vår Konsekvenser av drivhuseffekten På grunn av varmen så kommer de fleste av isbreene til å smelte, og mange av dem er nesten borte allerede. Når isen smelter er det omtrent logisk at havnivået kommer til å stige en del. Plasser som Venezia kommer til å ligge helt under vann, og i mange land kommer store områder til å falle under havet

Jordkloden som et drivhus - Forskning

 1. Utryddelse av disse artene vil få konsekvenser for andre arter i næringsnettet som er avhengig av disse plantene for å overleve. Forsuring av havet. Et annet svært alvorlig problem er forsuringen av havet. PH-skalaen måler konsentrasjonen av hydrogen-ioner i vannet,.
 2. Av disse er CO 2. den viktigste og ansvarlig for mer enn halvparten av den menneske skapte drivhuseffekten. Gjennom respirasjon, fotosyntese og fysiokjemisk spredning utveksles det hvert år ca. 200 milliarder tonn karbon mellom vegetasjon, jord og hav på den ene siden og atmosfæren på den andre
 3. Drivhuseffekten er effekten av at atmosfæren kan begrense energiutstrålingen fra en planet. Ved en gitt sol innstråling vil overflatetemperaturen være høyere for at jorda skal kunne utstråle tilstrekkelig varme. Konsekvenser for oss mennesker.

Klimaendringer - Energi og Klim

Været er det som atmosfæren har i en kort tidsperiode. Klimaet kan sies å være et gjennomsnitt av været over lang tid. Mens været skifter ofte kan man ikke se at klimaet endrer seg fra dag til dag. Drivhuseffekten er livsnødvendig - og farlig. Drivhuseffekten er atmosfærens evne til å holde på varmen og slippe gjennom sollys Drivhuseffekten er et naturlig fenomen som faktisk er en forutsetning for livet på jorden. og at en reduksjon i vegetasjon (f.eks. avskoging) kan få tilsvarende konsekvenser. I midten av 1950-årene begynte utviklingen av matematiske/fysiske modeller for klimastudier

Alt i alt kunne hele dette forsøket sammenlignes med drivhuseffekten, og forkjellige konsekvenser av dette. Enkelte ting gikk ikke helt som det skulle, men hypotesen stemte med det som fungerte. Vi har lært av våre feil, og jeg har fått et bedre syn på hvordan drivhuseffekten fungerer Hva er drivhuseffekten? Atmosfæren vår blir sammenligned med glasset i et drivhus. Kortbølget sollys blir sluppet inn og tatt opp av mørke overflater. det blir så omdannet til langbølgede stråler som ikke slipper ut av glasset igjen og varmen vil holde seg inne i drivhuset

Drivhuseffekten - Naturfagsiden til 1ST

 1. Jorden opplever også en balanse mellom energien den mottar fra solen i form av sollys, og energien som den avgir til verdensrommet i form av varmestråling. Drivhuseffekten gjør at luften.
 2. g av jorda vår. Kortbølgede solstråler fra sola stråler ned på jordas overflate, også blir det reflektert tilbake som langbølgede stråler som har mistet energi. Når de reflekteres tilbake, blir solstrålene absorbert av atmosfæren og lufta å jorda blir varmet opp. Temperaturen på jorda blir da stabil, og det kaller vi energibalanse
 3. Animation der fortæller om, hvad drivhuseffekt og drivhusgasser er. Animationen fortæller om drivhuseffekten gennem jordens historie og om de aktuelle klimaforandringer. Animationen er.
 4. AV: Øivind Hodnebrog. Publisert 07.02.2014. Forholdet mellom ozonlaget og drivhuseffekten blir noen ganger misforstått. Hullet i ozonlaget og økt drivhuseffekt er to forskjellige ting, men de er heller ikke helt uavhengige av hverandre
 5. Selv om drivhuseffekten kan få dramatiske konsekvenser i Nord-Europa og Nord-Amerika så vil drivhuseffekten gi størst skader i tropiske og subtropiske strøk, både på grunn av klimaet og.
 6. WWF Norge forklarer hva som skjer med klimaet og hva vi kan gjøre med det
 7. Jorden mottar mange stråler fra Sola. Dette inkluderer UV (ultrafiolette) -stråler. I større mengder kan UV stråler være veldig skadelig for kroppen og derfor har jorden noe som heter Ozonlaget. Den ligger fra 15 - 30 km over bakkenivå og er i den delen av atmosfæren som heter stratosfæren. Ozonlaget er jordens beskytter mot UV-stråler

Drivhuseffekt - Kortbølget stråling fra Sola, sollys (synlig lys og kortbølget varmestråling, bølgelengde ca. 320 - 3000 nm) går gjennom atmosfæren og absorberes av vegetasjon, vann, jord og andre objekter på jordoverflaten, og er avhengig av albedo. Objektene sender deretter ut langbølget (infrarød) varmestråling (bølgelengde 2-18 mikrometer (µm)) som blir absorbert av. Øverst vises hvordan CO 2-molekylet vibrerer med en frekvens svarende til bølgelengde på 7.2 mikrometer.Denne symmetriske moden er ikke infrarød aktiv, og spiller ingen vesentlig rolle i drivhuseffekten. I midten vises hvordan CO 2-molekylet vibrerer ved absorbsjon av stråling med bølgelengde på 4,3 mikrometer og nederst vises vibrasjonen i molekylet når bølgelengde på 15 mikrometer. Global oppvarming er kort sagt en konsekvens av et overdrevent utslipp av klimagasser, som i sin tur fører til en varmere klode. For å kunne forstå hvorfor og hvordan dette skjer, er det i hovedsak to prosesser som det er viktig å sette seg inn i: drivhuseffekten og karbonkretsløpet Menneskeskapte utslipp fører til en økning av CO2 i atmosfæren, noe som forsterker drivhuseffekten og fører til klimaendringer på jorden. For å stanse klimaendringene må menneskeskapte CO2-utslipp reduseres kraftig. Menneskeskapte utslipp kommer fra forbrenning av fossile brensler som kull, olje og gass, og fra avskoging

Dette forsøket gitt ut på å se og lære hvilke effekter drivhuseffekten har på jorda, og hvilke konsekvenser det har. Utstyr: - glassplate - kokeplate - to plastbegre - to isbiter - to steiner. Fremgangsmåte: Første del av øvelsen gikk ut på å se hvordan synlig lys og varme virker gjennom glass Konsekvenser av global oppvarming for meg. Global oppvarming og klimaendringer er den århundrelange stigningen i den gjennomsnittlige temperaturen i jordens lavere atmosfære og havene og de tilhørende effekter.Det er mange vitenskapelige holdepunkter for at klimaet, ofte omtalt som klimasystemet.. Global oppvarming er et stadig økende problem i den verden vi lever i Jeg kommer til å sammenlikne forsøkene med drivhuseffekten og konsekvenser av smelting av . 1. Her skal vi undersøke hvordan synlig lys slipper igjennom en glassplate. Først holdt vi glassplaten opp mot en lyskilde, som i dette tilfellet var et lysstoffrør Drivhuseffekten. Det er drivhuseffekten som gjør det levelig her på planeten. Uten en atmosfære til som holder tilbake en bit av energien som vi får fra solen, så ville gjennomsnittstemperaturen på jorden vært -18 grader Celsius Denne delen av Klimaskolen består av 16 små avsnitt som forklarer hvorfor temperaturen stiger. Du får vite mer om hvilken rolle drivhuseffekten og klimagasser, som CO2, spiller i det naturlige klimakretsløpet. Klimaforandringene krever både globale tiltak og personlig innsats. Mot slutten av denne delen får du vite hva du selv kan bidra med

Forbrenning av ved gir også utslipp av CO2, hvis nye trær eller planter får vokse der vi fjernet skogen, vi l de nye vekstene ta opp like mye CO2 som vi slapp ut med å forbrenne, og kretsløpet vil være i balanse. Men permanent avskoging kan øke drivhuseffekten !! Drivhuseffekten : Atmosfæren slipper inn kortbølget solstråling Årsaken til at havet stiger, er at verden blir varmere på grunn av klimaendringer.Når kloden varmes opp, varmes også havet opp. Og når havet varmes opp, så utvider det seg og det tar større plass. Det at jordkloden blir varmere gjør også at isbreer og innlandsis smelter og renner ut i sjøen Drivhuseffekt er ikke farlig Ja, drivhuseffekten er faktisk ikke farlig. Det er viktig å skille mellom drivhuseffekt og økt drivhuseffekt. Drivhuseffekten er livsviktig. Uten drivhuseffekten ville jordkloden vært altfor kald til å leve på. Dette skiller jorda fra andre planeter. Derimot er det økt drivhuseffekt som er et problem med store konsekvenser fo

1

Disse ti tiltakene kan redde klimaet. Her er ti konkrete tiltak som ifølge klimaprofessor Helge Drange og direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret vil sikre at vi stanser global oppvarming på. De fleste forskere knytter menneskelig aktivitet i forbindelse med industrialisering, økonomisk vekst og utslipp av klimagasser til denne temperaturstigningen. Det er forventet at det varmere klimaet kan få dramatiske konsekvenser for livet på planeten. Fra 1880 til 2012 har temperaturen steget med 0,85 grader på verdensbasis Konsekvenser. Endringer i klimaet har mange konsekvenser til våre hav, vær, mat og helse. Før kunne vi ikke legge merke til disse forskjellen som ble skapet av den globale oppvarmingen, men etter tiden har vi lagt merke til at forskjellene har begynt å stige raskt. flere hendelser har gitt oss signal om at vi burde begynne å gjøre noe med det. Dette er konsekvensene til global oppvarming

Daño Ambiental a Nivel Mundial: agosto 2010Innledning drivhuseffekten

Naturfag: stråling- drivhuseffekten. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads Drivhuseffekten er effekten av at atmosfæren begrenser energiutstrålingen fra en planet. Ved en gitt solinnstråling vil overflatetemperaturen alltid være høyere for at planeten som helhet skal ha mulighet til å utstråle tilstrekkelig varme Uavhengig av forklaringsmodell, har klimaendringer negative konsekvenser. Temperaturendringer gir endrede vilkår for mennesker, planter og dyr. Skoger har brent ned,. -Større naturlig klimavariasjon enn tidligere antatt kan ikke avfeie at menneskenes utslipp av klimagasser øker drivhuseffekten, sier professor Eystein Jansen. Han lar seg ikke nevneverdig forstyrre av litt varme i middelalderen

Klimaendringer er en av de største utfordringene som vi står overfor i dag. Hvordan undervise om konsekvenser av disse klimaendringene og samtidig formidle håp og løsninger? Forklarer deg hvordan drivhuseffekten virker og lar deg påvirke klimaet på jorda Drivhuseffekten gør Jorden beboelig, men øget udledning af drivhusgasser som CO2 kan have store konsekvenser for vores klima. Uden drivhuseffekten ville klodens overflade være isnende -19 °C, og der ville ikke være grundlag for liv 3 overraskende konsekvenser av global oppvarming EKSTREM VARME: 2017 var et av de varmeste årene noen gang. Varmen kan forvandle livet på jorda slik at fly ikke kan lette, biler ikke kan fylles med drivstoff, og det blir livsfarlig å oppholde seg utendørs Den første delen av oppgaven handler om råolje og naturgass, og hvordan disse dannes i naturen og anvendes. Den andre delen handler om vindkraft og redegjør for hva vindkraft er. I tillegg forklares begrepet drivhuseffekt og hvordan hvert enkelt menneske kan hindre økt drivhuseffekt Ulemper av drivhuseffekten Drivhuseffekten oppstår når energi fra solen er fanget i jordas atmosfære i stedet for å bli absorbert av jorda eller forandret retning tilbake til verdensrommet. Dette fanget energien varmer opp planeten, og kan forårsake en rekke problemer. Betydn

Naturfag vg1 - Stråling - YouTubeCICEROIllustrert Vitenskap – på oppdagerferd i videnskapens

KONSEKVENSER AV NEDFASING AV IMPORT I HENHOLD TIL KIGALIENDRINGENE ELLER STRENGERE NEDFASINGSREGIME 18 2.1. Referansebanen 18 2.1.1. Historiske utslipp og import av HFK-gasser i Norge 18 Drivhusgasser eller klimagasser er alle typer gasser som bidrar til å øke drivhuseffekten Dersom sola går i «dvale», hvilke konsekvenser vil det få for klimaet på jorda? Noen mener det vil bety at vi går en kaldere periode i møte. Andre er adskillig mer skeptisk Effektene av global oppvarming i Arktiske områder store og varierte. dette får konsekvenser som går ut over miljøet. Det er ingen tvil om at temperaturøkningen skyldes den menneskeskapte økningen av drivhuseffekten, ifølge FNs klimapanel Rapporten som ble lagt fram av FNs klimapanel mandag viser at klimagassutslippene må reduseres med 40-50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader Drivhuseffekten er et naturlig fenomen som oppstår når solen stråler på jorden.Menneskeskapte utslipp av klimagasser som CO2, metan og nitrogenoksid har økt markant.Mer klimagasser i atmosfæren gjør at mer av jordens varme blir reflektert tilbake til jordoverflaten

 • Weihnachtsfilme 2017 sendetermine.
 • Adidas ace 17 purecontrol.
 • Candida stuhltest.
 • Folkehøgskole musikk trondheim.
 • Chris rock height.
 • Flettverksgjerde sort.
 • Oppvarming treningslære.
 • Wetter lausitz morgen.
 • Manaslu mountain deaths.
 • Trödel möbel berlin.
 • Vinkelmåler kryssord.
 • Non hodgkins lymfom arvelig.
 • Arbor trend fotovegg pris.
 • Stekt rypefilet.
 • Ec living subwoofer.
 • Playstation 1 release date.
 • Frostbeulen im sommer.
 • Hvor flyktet nordmenn under andre verdenskrig.
 • Truck t4.
 • Marinetoalett.
 • Speil speil på veggen der vits.
 • Kölnerdomens konstriktning.
 • Fifa 18 vip kit.
 • Anna karenina ballet.
 • Maks uttak bank i butikk.
 • Welcome skateboards.
 • Bordlampe skeidar.
 • Elvis julmusik.
 • Zoo 1 nettbutikk.
 • Mobil samsung s5.
 • Langefilet oppskrift.
 • Hvitvin riesling kartong.
 • Quadriceps senen.
 • Sosionom nettstudie.
 • Nbu kontakt.
 • Daniel sauer.
 • Polaria sel mating.
 • Dikt om kjærleik.
 • Klimaet i rio de janeiro.
 • Knorr glutenfreie saucen.
 • Kelly ripa husband.