Home

Stortingspresident 2005

Liste over stortingsrepresentanter 2005-2009 - Wikipedi

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 2005 til 2009.Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget ved stortingsvalget 2005, 12. september 2005.. Det er totalt 169 representanter, fordelt på 61 til Det norske Arbeiderparti, 38 til Fremskrittspartiet, 23 til Høyre, 15 til Sosialistisk Venstreparti, 11 til Kristelig Folkeparti, 11 til Senterpartiet og 10 til Venstre Daværende stortingspresident C.J. Hambro fremmet forslaget som ga regjeringen den nødvendige fullmakt til å lede landet «inntil det tidspunkt kommer da Regjeringen og Stortingets presidentskap etter konferanse innkaller Stortinget til neste ordinære møte». 2001-2005: Jørgen Kosmo (Ap) 2005-2009: Thorbjørn Jagland (Ap

Stortingspresident - Wikipedi

 1. Stortingspresident er tittelen på Stortingets fremste tillitsvalgte. Han eller hun er, som leder av presidentskapet, den øverste leder av stortingsarbeidet og veksler med de fem visepresidentene i Stortinget om å lede forhandlingene i plenum. Ved stemmelikhet gjør presidentens stemme utslaget.Ifølge hoffrangreglementet av 1906, senest endret i 1993, er stortingspresidenten rikets høyest.
 2. Fletting: Det er foreslått at denne artikkelen eller seksjonen blir flettet inn i Stortingspresident. Angitt grunn: Samme liste finnes der, satt inn i en sammenheng ( Diskusjon ). Stortingets president som er leder for Stortinget ble opprettet i 1814
 3. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer
 4. Liste over stortingsrepresentanter 2013-2017 omfatter de som ble valgt til Stortinget ved stortingsvalget 2013 avholdt 9. september 2013. Listen opplyser også om fast møtende vararepresentanter for dem som er statsråder eller statssekretærer i regjeringen eller som har permisjon på grunn av verv i utlandet. Vararepresentanter som møter på grunn av svangerskapspermisjon, sykdom eller.
 5. ister Erna Solberg deltek i feiringa av 60-årsdagen til stortingspresident Olemic Thommessen

Tone Wilhelmsen Trøen (født 23. februar 1966) er en norsk politiker og stortingspresident.Hun ble valgt inn på Stortinget fra Akershus i 2013 og har vært stortingspresident siden 15. mars 2018.. Bakgrunn. Hun var i perioden 2013-2017 medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité. Fra oktober 2017 ledet hun Stortingets familie- og kulturkomité og hadde vervet som Høyres parlamentariske. P ublikasjonene i Stortingsforhandlinger er tilgjengelig på stortinget.no i tillegg til den trykte utgaven.. Publikasjoner fra 1998 til i dag finner du under Saker og publikasjoner eller ved å søke i det røde søkefeltet oppe i høyre hjørne på alle sider på nettstedet.. Stortingsforhandlinger 1814-2005 har et eget søkefelt på egen side.Her søker man i hovedregistre, som lenker deg.

Stortingspresident Olemic Thommessen trakk seg 8. mars. En kostnadspost som har økt med flere hundre millioner er en underjordisk tunnel, som egentlig skulle gå fra Nedre Vollgate. Forslaget om å flytte tunnelens inngang til Rådhusgata kom fra Foreningen Festningskvartalene, som frimurerne er en del av. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen er selv frimurer Stortinget har valgt Høyres Tone Wilhelmsen Trøen (52) til ny president. Hun blir den andre kvinnen i historien til å innta vervet

stortingspresident - Store norske leksiko

Stortingets presidentskap er Stortingets politiske ledelse, som velges av og blant stortingsrepresentantene. Presidentskapet planlegger og organiserer arbeidet i Stortinget og har ansvar for at de grunnlovsfestede reglene om forholdet mellom regjeringen og Stortinget blir fulgt.Presidentskapet ledes av stortingspresidenten, som innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen Den 2. november 2005 tildelte Kong Harald, Jørgen Kosmo, St. Olavs Orden for embetsfortjeneste som stortingspresident. Jørgen Kosmo er den første stortingspresidenten i nyere tid som har. Vestfolds stortingspresidenter 1905 og 2005. Av Svein Døvle Larssen . Det er langt på vei en historisk begivenhet, i hvert fall hvis man ser det i et lokalt perspektiv, at begge de to stortingspresidentene i 1905, da unionen med Sverige ble oppløst, og i 2005, da vi kunne feire Norges 100 års jubileum som fri nasjon, hadde Vestfold-bakgrunn Stortingspresident är titeln för den person som planerar och leder arbetet i det norska Stortinget.Stortingspresident är den högsta offentliga ämbetet i Norge efter kungen.. På uppdrag av Stortingets presidentskap leder Stortingpresidenten arbetet i Stortinget.När Stortinget inte är samlat, fattar presidenten nödvändiga beslut angående Stortingets inre angelägenheter

Liste over Stortingspresidenter - Wikipedi

Embetsmann og politiker. Foreldre: Byfogd og postmester Johan Koren Christie (1745-1823) og Anne Thue Brodtkorb (1753-1834). Ugift. Brorsønn av Werner Hosewinckel Christie (1746-1822). W. F. K. Christie var en av de store politiske skikkelser i frihetsåret 1814. Som stortingspresident og leder av forhandlingene med svenskene høsten 1814 er det i stor grad hans fortjeneste at den. Jagland var stortingsrepresentant fra 1993 til 2009 og stortingspresident i perioden 2005-2009, og er i dag generalsekretær i Europarådet

Forsiden - stortinget

 1. Olemic Thommessen er en norsk politiker fra Høyre. Han er utdannet jurist. Han har vært stortingsrepresentant for Oppland fra 2001. Olemic Thommessen ble 2013 valgt til stortingspresident. Han ble gjenvalgt til en ny fireårsperiode i 2017, selv om han sommeren 2017 måtte tåle sterk kritikk for håndteringen av overskridelsene i forbindelse med Stortingets byggeprosjekt
 2. Olemic Thommessen skulle aldri vært gjenvalgt som stortingspresident. Enda en gang har har vist at han ikke har format til å fylle dette symboltunge vervet. Thommessens håndtering av.
 3. For mange politikere er stortingspresident det siste de vil bli. Likevel har noen av dem blitt historiske. Dette er de viktigste
 4. ister, stortingspresident og utenriks
 5. I 2005 fikk hun stomi, som en konsekvens av nær tjue år med sykdommen ulcerøs kolitt. Tarmen var kronisk betent. Etter hvert responderte ikke kroppen lenger på kortison, og hun kunne ikke være mer enn 30 sekunder unna et toalett. - På slutten hadde jeg ikke kontroll på tarmen, og jeg var veldig dårlig

24. september 2005. Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning. før og under krigen som stortingspresident og etter krigen som president i Odelstinget Tidligere forsvarsminister og riksrevisor Jørgen Kosmo fra Valnesfjord, er død.Kosmo gikk bort natt til mandag. Han ble 69 år gammel, skriver AN.Kjell Eilertsen (Ap), nev

The position of President of the Storting (the Norwegian parliament) was created in 1814. List of Presidents of the Norwegian Parliament [ edit ] Below is a list of office-holders: [1 Jurist og politiker. Foreldre: Generalveimester sønnafjells, oberstløytnant Georg Anton Krogh (1734-97; se Georg Anton Krohg i NBL1, bd. 8) og Maren Hofgaard (1751-1821). Gift 11.9.1800 med sin kusine Stine (Stinchen) Meincke Krohg (1.7.1781-23.10.1841), datter av generalveimester nordafjells, oberst Nicolai Frederik Krogh (1732-1801) og Anna Meincke (1743-1823) Definitions of Thorbjørn Jagland, synonyms, antonyms, derivatives of Thorbjørn Jagland, analogical dictionary of Thorbjørn Jagland (Norwegian En utfordring og en stor ære, sier Thorbjørn Jagland (Ap) om sitt kommende verv som stortingspresident etter Jørgen Kosmo (Ap) Stortinget är sedan 1814 den lagstiftande församlingen i Norge.Det består av 169 representanter valda från 19 valkretsar ().Enligt Norges grundlag § 49 är Stortinget folkets instrument för att utöva den lagstiftande makten. Stortingsval hålls vart fjärde år. Rösträtt har i stort sett alla norska medborgare som kommer att fylla eller har fyllt 18 år under eller före valåret

Liste over stortingsrepresentanter 2013-2017 - Wikipedi

 1. Stortingspresident Olemic Thommessen (H) opprettholder den særnorske tradisjonen med å ta ansvar - ved å bli sittende. ifølge den amerikanske rådgiveren og forfatteren Peter F. Drucker (1909-2005). På norsk betyr det å tviholde på taburetten. Det er den øverste lederen som har ansvaret, uansett hvilken bransje vi snakker om
 2. ering
 3. Politiker. Foreldre: Fabrikkarbeider Anton Fredrik Andersen Torp (1865-1907) og vaskekone og husmor Anne Bolette Andreassen Gade (1867-1932). Gift 19.4.1916 i Sarpsborg med Kari (eg. Inga Olava) Hansen (4.10.1893-4.5.1967), datter av bygningssnekker Ole Hansen (1865-1943) og Anna Mathilde Klausen (1868-1936). Oscar Torp er Askeladden i Norges politiske historie: Han var den farløse.
 4. Dag Terje Andersen (født 27. mai 1957 i Frogn i Akershus) er en norsk politiker ().Han var stortingspresident i stortingsperioden 2009-2013.. Andersen var statsråd i Nærings- og handelsdepartementet 29. september 2006 - 20. juni 2008, fungerende statsråd i Fiskeri- og kystdepartementet 16. november 2006 - 9. april 2007 og statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20. juni.

Stortingspresidenten - regjeringen

Hvem som sitter i komiteen Thorbjørn Jagland Født: 1950. Generalsekretær i Europarådet. Stortingspresident 2005-2009. Statsminister 1996-1997. Utenriksminister 2000-2001. Stortingsrepresentant 1993-2009. Medlem av komiteen fra 2009, valgt for perioden 2009-2014. Kaci Kullmann Five Født: 1951 Nestleder av Nobelkomiteen. Selvstendig næringsdrivende 2005-2009 medlem i Energi- og miljøkomiteen. 2005-2009 medlem i Valgkomiteen. 2001-2005 andre nestleder i Næringskomiteen. 2001-2005 medlem i Fullmaktskomiteen. 2001-2005 medlem i Valgkomiteen. 1997-2001 medlem i Næringskomiteen. Har personen hatt lederverv kan det med fordel brukes {} for å vise hvem som hadde posisjonen før. Fra 2001 til 2005 var han stortingspresident og ledet nasjonalforsamlingen med den for ham så typiske kombinasjon av profesjonell trygghet og humørfylte replikker, av og til på grensen av det alle mente sømmet seg landets fremste representant etter kongen. Da Kosmo gikk ut av Stortinget i 2005, ble han utnevnt til riksrevisor I 2005 mottok han som første stortingspresident i nyere tid storkorset av St. Olavs Orden for sin embetstjeneste. Samtidig fikk han storkorset av den svenske Nordstjerneordenen. Samme år ble den markante nordlendingen utnevnt til riksrevisor, en stilling han hadde til 2013. Der ble han kjent for ikke akkurat å pakke inn kritikken Men under overflaten ulmet det selv etter at Jagland ble stortingspresident i 2005. - Thorbjørn Jagland var veldig aktiv med å skrive kronikker og si sin mening mens han var stortingspresident.

Jeg heter Lise Christoffersen og er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Jeg kommer fra Drammen i Buskerud og ble valgt inn på Stortinget for første gang i 2005. I 2009 ble jeg valgt inn for en ny periode. I forrige stortingsperiode var jeg leder for Arbeiderpartiets fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen Kan Stortingets president ikke utøve vervet på grunn av forfall, fungerer første visepresident som midlertidig stortingspresident. Får stortingspresidenten eller en av visepresidentene langvarig forfall, lov 17 juni 2005 nr. 102 kap. 2. 2: Jf. lov 28 juni 2002 nr. 57 § 6-1 (1) Jørgen Hårek Kosmo (5. desember 1947-24. juli 2017) var ein norsk politikar (Arbeidarpartiet) og stortingspresident.. Han var fødd i Fauske i Nordland fylke, var opphavleg anleggsarbeidar, og dreiv lenge med fagforeningsarbeid.Frå 1979 til 1985 sat Kosmo i kommunestyret i Horten, dei siste to åra som formann i kommunestyret.Frå 1985 til 2005 var han vald inn på Stortinget som. Fra fra 2001 til 2005 var han innehaver av Stortingets høyeste tillitsverv, da han satt som stortingspresident. Dette er landets nest høyeste rang, etter kongen FrP 2005-2013. Da Carl I. Hagen forlot lederposisjonen i Fremskrittspartiet (FrP), som han også er stifter for, i 2006 var partiet ett av landets største opposisjonspartier. I en måling i mars dette året gikk FrP til himmels med 34,9 prosent

Tone W. Trøen - Wikipedi

30. okt. 2005 00:51 9. des. 2008 22:48. smp-stories-top-widget. STORTINGSPRESIDENT Thorbjørn Jagland sier han vil lage sin egen stil i rollen som rikets nummer to etter Kongen. Det er ikke overraskende at en så erfaren politiker ønsker å bruke presidentposisjonen til å markere saker han mener er viktige i samfunnsdebatten - En utfordring og en stor ære, sier Thorbjørn Jagland (Ap) om sitt kommende verv som stortingspresident etter Jørgen Kosmo (Ap). Onsdag ble det klart at Jagland blir valgt til stortingspresident 10. oktober etter at han takket ja fra en forespørsel fra partileder Jens Stoltenberg om å bli Stortingets fremste talsmann

Olaf Michael «Olemic» Thommessen (fødd 18. april 1956 på Lillehammer) er ein norsk advokat og politikar frå Høgre.Han har sete på Stortinget for Oppland fylke sidan 2001, og er medlem av Stortingets familie- og kulturkomité.Thommessen er Høgres talsperson for saker innan kultur, medium, barn, familie, og likestilling 2005 ble et spesielt valgår. Ikke alene fordi det ble et spennende oppløp mellom en «blå» og en «rød-grønn» politisk blokk, men fordi det er 100 år siden den «virkelige» parlamentarismen begynte i vårt land gjennom oppløsningen av unionen med Sverige Når Stortinget velger stortingspresident har det i flere tiår vært tradisjon at alle partiene stiller seg bak kandidaten flertallskonstellasjonen har pekt på. 2005: Thorbjørn Jagland (Ap)

Stortingspresident – Wikipedia

Om stortingsforhandlinger - stortinget

Tidligere stortingspresident Jørgen Kosmo (Ap) blir ny riksrevisor. 22. okt. 2005 12:24 19. okt. 2011 14:56. smp-stories-top-widget. Kosmo tar over etter partifellen Bjarne Mørk-Eidem, som går av med pensjon. Dermed blir det ingenting av Kosmos planlagte karriere som fylkesmann i Telemark Olaf Michael «Olemic» Thommessen (født 18. april 1956 på Lillehammer) er en norsk politiker og tidligere advokat.Han er innvalgt på Stortinget fra Oppland siden 2001, og var stortingspresident fra 2013 til 2018. Før han ble stortingspresident var han medlem av Familie- og kulturkomiteen og fungerte som Høyres kulturpolitiske talsmann. Fra mars 2018 er han Høyres fraksjonsleder i. Hansen har representert Sør-Trøndelag på Stortinget siden 2005, Høyre valgte tidligere denne uken å slå ring om Thommessen og nominere ham til en ny periode som stortingspresident til. FOTO: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX Under et uoffisielt besøk i Oslo i 2005 møtte Dalai Lama både statsminister Kjell Magne Bondevik og daværende stortingspresident Jørgen H. Kosmo. Når han i mai kommer på nytt besøk kan han måtte ta bakveien inn på Stortinget

Tone Wilhelmsen Trøen (52) blir ny stortingspresident D

Kosmo får ordenen for å ha vært stortingspresident i årene 2001-2005. I retningslinjene for St. Olavs Orden heter det at Stortingets president normalt blir dekorert når vedkommende trer ut av. Ingen stortingspresident har noen gang blitt utsatt for så hard kritikk Ved starten på valgkampen i 2005 gjorde han det klart at Frp ikke ville støtte en borgerlig regjering som var ledet. Stortingspresident Olemic Thommessen (H) vil ikke motta Dalai Lama når han besøker Norge i dagene 7. til 10. mai i år. (2005) og stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl (2000) Stortinget er den lovgjevande forsamlinga i Noreg.Tinget har 169 representantar som avgjer dei fleste sakene samla.. Tidlegare var Stortinget delt i to avdelingar, Odelstinget og Lagtinget, ved handsaming av lovsaker.Lovsakene blir no handsama av eit samla Storting, men ein ny lov må vedtakast med same ordlyd to gonger Alt tyder på at Thorbjørn Jagland (Ap) blir ny stortingspresident og Carl I. Hagen (Frp) visepresident når det nye Stortinget konstituerer seg 10. oktober. Publisert Publisert 21. september 2005

Forf>stortingspresident <forf>thorbjørn Jagland< 24. des. 2005 00:02 19. okt. 2011 16:13. smp-stories-top-widget. HER HJEMME er det på ny spenning mellom verdslige og religiøse strømninger. Filosofen Bernard-Henry Levy har mye rett i at vi lever i et stort laboratorium hvor molekylene ofte kolliderer og ødelegger hverandre Stortingspresident Kosmo vil ikke mer, eller? I går fikk vi meldingen om at president, Jørgen Kosmo, ønsker å forlate vervet som Stortingspresident. Det var en behagelig melding om et nødvendig skifte. >>> Visste du at: Jagland var statsminister i Norge fra 1996 til 1997, stortingspresident fra 2005 til 2009 og generalsekretær for Europarådet fra 2009

Stortingspresident Olemic Thommessen vil at man skal slåss mot diskriminering. DEL Stortingspresident Olemic Thommessen var med å feire Samefolkets dag i Trondheim under 100 års jubileet Tråante 2017 etter det første store samemøtet i Trondheim i 1917 Ikke-stortingspresident Carl I. Hagen, prest og statsminister Kjell Magne Bondevik, og utenriksminister Jan Petersen. Presentert i TV2 og i Dagbladet 10 januar 2002. Utstilt på Kunstnernes hus januar 2002 og Galleri Olsen i Drammen Mars 2002. Til salgs i Galleri Pontdoppidan våren 2005 Carl I. Hagen vil ikke ha Kjell Magne Bondevik som statsminister. Jeg personlig vil verken ha Bondevik som statsminister eller Hagen som stortingspresident Han var både forsvarsminister (1993 til 1997) og arbeids- og administrasjonsminister (2000 til 2001). I perioden 2001 til 2005 var han stortingspresident. Senere ble han både Fylkesmann og leder av Riksrevisjonen. Jørgen Kosmo mottok i 2005 storkors av St. Olavs Orden. Kart over veier i Indre Havneby finner du ved å følge linken (DOCX, 601 kB

I 2005 mottok han som første stortingspresident i nyere tid storkorset av St. Olavs Orden for sin embetstjeneste. Samtidig fikk han storkorset av den svenske Nordstjerneordenen. Samme år ble den markante nordlendingen utnevnt til riksrevisor, en stilling han hadde til 2013 «I en verden der demokratiet har hatt tilbakegang siden 2005 skal stortingspresidenten ha skryt for at hun reiser rundt og underviser ungdom om demokrati», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen 1993 - 2005 8 Buskerud fylke 2005 - 9 Kjøpsteder i Buskerud fylke (Drammen, Hønefoss, Kongsberg) 1921 - 1953 3 Kongsberg, Hønefoss, Notodden: Stortingspresident Thorbjørn Jagland: Arbeiderpartiet: 1993-2009 Stortingspresident, statsminister, utenriksminister Trond. I 2005 mottok han som første stortingspresident i nyere tid storkorset av St. Olavs Orden for sin embetstjeneste. Samtidig fikk han storkorset av den svenske Nordstjerneordenen

Thorbjørn Jagland – Store norske leksikon

Ap lanserer nå Eva Kristin Hansen som motkandidat til vervet som stortingspresident. Dette skjer etter at det tidligere i uken ble kjent at Høyres stortingsgruppe fortsatt ønsker Olemic. Derimot er det nok en historie fra 2005 folk flest husker best. Da han var 39 år gammel fikk han hjerneblødning etter en joggetur. Han klarte å komme seg til en parkeringsplass, og ble hjulpet. 29. januar 2005 kl. 12.08. Bernt Gran. Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter. Han var selve inkarnasjonen av den norske folkesjelen, fastslo stortingspresident Jørgen Kosmo

Jørgen Kosmo – Wikipedia

~ siden 2004 ~ Label Cloud. Bar Osebro BAR Skien Bikkja i bakken Bohemen Brekkeparken Cinemateket Comrados De sammensatte Dickens Dubliner DuVerden filmquiz Folque Cafe Fru Burums Highbury Jacob & Gabriel Jacob Aall Jimmys Kafe K Kviteseid litteraturquiz LUSCOS musikkquiz Nedre Jønhold Gård New Mets Sportsbar Niende plass NM Old Dubliner OReillys Oslo Parkbiografen Porsgrunn Qeng Ho quiz. Så i 2005 kom nådeskuddet: «Det blir ingen borgerlig regjering med Bondevik som statsminister.» - Ja, jeg kunne vært stortingspresident om Bondevik hadde ønsket det. Men dette handler ikke.

- Kommer til å følge Dalai Lama inn hovedinngangen

Høyre-leder Erna Solberg sa på pressekonferansen i forkant av partiets landsmøte i helgen at Per Kristian Foss kan være en god efterfølger når Torbjørn Jagland går av som stortingspresident Jørgen Kosmo ble utnevnt til riksrevisor i 2005 Han var innvalgt på Stortinget i årene 1985- 2005. Fra 2001var han stortingspresident. Han har også vært forsvarsminister 1993-1997 og arbeids- og administrasjonsminister 2000-2001 Gjenoppbyggingen av plenumssalen som ble åpnet av Stortingspresident Kosmo 30. september 2005, er det største enkelttiltaket i dette samarbeidet. Norge inkluderte i 2001 BiH på listen over stater som kommer inn under GSP-ordningen (General System of Preferences) for handel

Stortingspresident Tone W. Trøen mottok onsdag «Snill nesbu»-prisen av presseklubbens president Elisabeth Lunder. Foto: Tommy Simon Norum Stortingspresident Tone W. Trøen er årets Snill nesbu-vinner Det var en stolt stortingspresident som onsdag kveld mottok prisen «Snill nesbu» av Nes Presseklubb Hausten 2005 vart han utnemnd til riksrevisor. Den 2. november 2005 tildelte Kong Harald Jørgen Kosmo storkrossen av St. Olavs Orden for embetsforteneste som stortingspresident. Kosmo er den fyrste stortingspresidenten i nyare tid som har motteke ordenen USYNLIG SYK: Stortingspresident og nesbu Tone Wilhelmsen Trøen lever med sykdommen ulcerøs kolitt. Foto: Stortinget.no Tone var selv alvorlig syk - nå hyller hun sykepleierne Stortingspresident, sykepleier og nesbu Tone Wilhelmsen Trøen (54) er en av landets mektigste personer. Hennes egen sykdom bidrog til valget av yrke

Ny stortingspresident - Høyres Tone Trøen (52) er valgt

Stortingets presidentskap - Store norske leksiko

Ungdomspartiene: – Møt Dalai Lama! - NRK Norge - Oversikt

Jørgen Kosmo er død - TV

Om bidragsyterne - Universitetet i Oslo

Festmøte på Eidsvoll. Kong Olav V og stortingspresident Nils Langhelle taler Vervet som stortingspresident er ledig etter at Olemic Thommessen (H) måtte si det fra seg. (2005). Før valget i 2013 var hun partiets rådgiver i helsepolitiske spørsmål. Ble valgt inn i kommunestyret i Eidsvoll i 1995 og var etter hvert både ordførerkandidat og gruppeleder for Eidsvoll Høyre Kolleger hyller tidligere stortingspresident Jørgen Kosmo Jørgen Kosmo som satt på Stortinget i 20 år, var en «bauta i politikken», mener Ap-leder Jonas Gahr Støre. Oslo 20131128 I 1914 stod stortingspresident Jørgen Løvland på talerstolen i Eidsvoll og mintes Grunnloven - vårt store frigjøringsbrev - kristenretten - og sa seg takknemlig og glad fordi de hadde vernet om og tatt vare på Grunnloven. Han nevnte spesielt arven fra England i Magna Carta.

 • Herrenpfad norderney.
 • Ideologiske motsetninger.
 • Europris åpningstider nyttårsaften.
 • Våpenloven kniv.
 • Pva lim norge.
 • Avantgarthe speyer.
 • Call klm.
 • Filme 2016 dragoste.
 • Kloakkrenseanlegg hytte.
 • Raiffeisen verkehrshaus.
 • Hawaiirose stell.
 • Nach irland mit dem bus.
 • Voksenrollen i lek.
 • Buss tromsø finnsnes.
 • Ferdighus med utleie.
 • Engelsk setter valper 2017.
 • Gefahrensymbole ausrufezeichen bedeutung.
 • Fornye ikea møbler.
 • Youtube ariana grande into you.
 • Copy paste art.
 • Avanza auto bra eller dåligt.
 • Tykk livmorslimhinne kreft.
 • Association cortex norsk.
 • Stockholms intensivsvenska för akademiker.
 • Parkhaus am hauptbahnhof borgesch 1 in 20099 hamburg.
 • Israels syn på midtøsten konflikten.
 • E böcker är bättre än tryckta böcker.
 • Zigeunische sprache lernen.
 • Maserati levante blocket.
 • Why don't we jonah marais.
 • Søke støtte nav.
 • Pokemon omega rubin starter.
 • Eub beu.
 • Bæresjal tilbud.
 • Zubereitung babyspinat.
 • Ving huvudkontor stockholm.
 • Tanzschule beier schorndorf kurse.
 • Gratiste yılbaşı indirimi 2017.
 • Askim storhandel.
 • Wohnung mieten ohz provisionsfrei.
 • Geografi oppgaver fasit.