Home

Lo og nho

Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-202

 1. Her kan du laste ned Hovedavtalen mellom LO og NHO. Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer. Download English version of Basic Agreement 2018 - 2021 LO-NHO with supplementary agreements
 2. NHO sentralt, 10 regionkontorer og 16 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning, gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende medlemsfordeler. Bildet: Nina Solli, regiondirektør for NHO Viken Oslo
 3. og landsforening eller LO og NHO eller de underorganisa-sjoner 9)de bemyndiger . 5 . Forhandlingsmøte skal holdes senest 8 dager etter at det er fremsatt skriftlig krav om det .10) § 2-4 Søksmål Tvist om forståelsen av denne Hovedavtale kan innbringes for Arbeidsretten . Søksmålsrett etter avtalen har bare NHO og LO .11
 4. Trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som LO-medlem på en virksomhet med tariffavtale, får du avtalefestet lønn og arbeidslivet. Vår viktigste oppgave er å sikre medlemmene trygge og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår! Les mer om dine rettigheter. 60 000 tillitsvalgte i ryggen. De tillitsvalgte er ryggraden i LO
 5. Her kan du laste ned Hovedavtalen mellom LO og NHO. Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer. Download English version of Basic Agreement 2018 - 2021 LO-NHO with supplementary agreements. Dokument, Lønn og tariff. Last ned Hovedavtalen 2018-2021 (pdf) Basic Agreement LO-NHO 2018-2021.pdf Les.

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjo

Lønnsoppgjøret 2020 er utsatt på grunn av koronaviruset. - Situasjonen har endret seg så raskt og fått så dyptgripende konsekvenser for hele det norske samfunnet at det er klokt å utsette dette oppgjøret, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom nsp01mydb.ss_avtale. LoggedIn: Nei. Admin: Nei. Ansatt: Nei. Vis Historisk: Nei. Page: list. searchString: sort: navn. vis_type: alle. IP: 40.77.167.136. BrukerID

1. NHO og LO vil ved tariffrevisjonene eller ved varsel om arbeidsstans etter arbeidstvistloven godta som gyldig plassoppsigelse for arbeidstakerne et varsel utvekslet mellom begge organisasjoner eller mellom de tilsluttede landsforeninger og forbund, når hovedorganisasjonen har fått melding om oppsigelsen Tariffavtale NHO-LO - Avtale om Velferdspermisjoner By JuridiskABC / 15. august 2014 Denne tariffavtalen pålegger medlemmene å opprette lokale avtaler om korte velfredspermisjoner i forbindelse med mange situasjoner der arbeidstakere har behov for fri Les om vilkårene for AFP Les mer. Søk AFP Les mer. Søk slitertillegg Les mer . Aktuelt Fakturering første kvartal 2020 Fellesordningen for AFP sender innen utgangen av april ut fakturaer for første kvartal for Fellesordningen for AFP, Sliterordningen og OU-fondene. Hovedavtale LO-NHO Hovedavtalen er arbeidslivets spilleregler. Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være

Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) blir ofte omtalt som «arbeidslivets grunnlov». Den første hovedavtalen ble inngått i 1935 mellom daværende Arbeidernes faglige landsorganisasjon og Norsk Arbeidsgiverforening.. Hovedavtalen av 1935 ble avløst av ny hovedavtale av 1947 Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere.Sammenslutningen består av 26 fagforbund (2017) med til sammen 930 000 medlemmer (2018) og er Norges største sammenslutning av fagforbund. Over 590 000 medlemmer er fullt betalende medlemmer, noe som tilsvarer 22 prosent av alle lønnstakere LO har i dag 14. mars brutt forhandlingene med NHO i lønnsoppgjøret, og varslet avtale- og plassoppsigelse for ca 163 000 medlemmer privat sektor. Forhandlingene, som har pågått siden 11. mars, har ikke ført fram. Det betyr at oppgjøret nå går til mekling

Spørsmål og svar om ferien, ferieturer, reiser utenlands og avspasering av opparbeidet plusstid. LO-advokatene 25.03.2020 kl 09.16 Pålegg om karantene/hjemmekontor eller pålegg om å arbeide på kontoret til tross for smittefar Innholdet i denne veilederen er utarbeidet av NHO og LO, som har samarbeidet med Arbeidstilsynet om disse rådene. Veilederen er rettet mot virksomheter som planlegger en gradvis gjenopptagelse av arbeidsaktivitetene på kontorene. Her finner du smitteverntiltak virksomheten må foreta i forkant av gjenåpningen og kontinuerlig så lenge koronapandemien varer LO- og LO-forbundene forhandler og samarbeider med arbeidsgiverne for å skape et godt arbeidsliv. I privat virksomhet forhandler LO mot bl.a. NHO og Virke. I offentlig sektor har vi egne forhandlingssammenslutninger som heter LO Stat og LO Kommune. Forhandlingene med arbeidsgiverne resulterer i endringer i tariffavtalene

LO og NHO er samstemte i sitt krav til finansminister Jan Tore Sanner (H): En investeringsbeslutning om CO2-rensing må komme i fase 3 av krisetiltakene

Historie. NHO ble stiftet den 1. januar 1989, da de tre organisasjonene Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.), Norges Industriforbund og Håndverkernes Arbeidsgiverforening besluttet å slå seg sammen. Før etableringen av NHO hadde N.A.F hovedansvaret for arbeidsgiverfunksjonene, mens Industriforbundet og Håndverkerforbundet arbeidet med næringspolitiske spørsmål Her finner du tariffavtaler som NHO er part i. Tariffweben er delt inn i to deler; Hovedavtaler og Overenskomster. Overenskomstene er de bransjevise avtalene som bedriften er bundet av. I disse avtalene reguleres blant annet lønns- og arbeidstid NHO mener bedriftene bør få slippe å betale disse full lønn i to uker før de blir permittert og vil kutte den såkalte varslingsfristen til to dager, skriver Dagsavisen.. I hovedavtalen mellom NHO og LO heter det at varslingsfristen ved permittering er på 14 dager, men at den kan kuttes to dager ved «uforutsette hendelser» Den samme egenskapen gjør oss trygge på at NHO under Ole Erik vil bevare det gode og konstruktive samarbeidet med LO og de andre arbeidslivsorganisasjonene, sier NHO-president Arvid Moss

LO og NHO skal varsle den annen part om søksmål mot/fra annen tariffpart om likelydende tariffbestemmelser. HOVEDAVTALEN LO-HK-FLT - NHO 2018/2021 - 7 - Kap. III Konflikter § 3-1 KOLLEKTIVE OPPSIGELSER 1. NHO og LO vil ved tariffrevisjonene eller ved varsel om arbeidsstans etter arbeidstvist LO og NHO: Krever at arbeidsledige skal få studere . LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid står sammen i krisen: Nå krever de at reglene for dagpenger endres slik at arbeidsløse får adgang til å heve kompetansen NHO har fått 626 nye medlemsbedrifter på vel to måneder. Aldri tidligere har arbeidsgiverorganisasjonen hatt så mange medlemmer som i dag. Også LO og Virke vokser kraftig

LO.no - LO på din side Landsorganisasjonen i Norg

nsp01mydb.ss_avtale. LoggedIn: Nei. Admin: Nei. Ansatt: Nei. Vis Historisk: Nei. Page: forsiden. searchString: sort: navn. vis_type: alle. IP: 207.46.13.160. BrukerID Om LO og NHO ikke kommer til enighet skal om lag 23.000 ansatte i NHO-bedrifter etter planen gå ut i streik. Den opprinnelige fristen for å bli enige løp ut ved midnatt natt til mandag. Rett etter klokka 8 kom riksmekler Mats W. Ruland ned fra der forhandlingene foregår i sjuende etasje til femte i bygget der Riksmekleren holder til - for så å forsvinne ut igjen uten å si ett ord

NHO og LOs ledelse og rådgivere har jobbet kontinuerlig siden søndag formiddag i tett kontakt med alle partiene på Stortinget. Almlid er svært lettet over forliket. Samtidig understreker han at tøffe dager ligger foran både bedrifter og arbeidstagere. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er på samme linje I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet. Hva som inngår, varierer mellom de ulike tariffavtalene. Last ned Hovedavtalen LO-NHO 2018 - 2021. Sammen med Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021 følger tilleggsavtaler og NHOs kommentarer NHO og LO er ikke enige om hvor lenge bedrifter må betale full lønn for ansatte som skal permitteres. Her er f.v. administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid og nestleder i LO Peggy Hessen. LO i Oslo og syv fagforeninger går til politisk streik som kan lamme Oslo 15. november. NHO nekter ansatte å delta og krever at streiken avlyses. LOs ledelse reagerer

Lønn og tariff - NHO

Corona: NHO og LO: - Friske arbeidere får ikke jobbe. Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) og leder Jørn Eggum i Fellesforbundet går sammen og bruker muskler for å presse. LO- og NHO-sjefen: - Krisen er langt fra over, det kan raskt bli behov for nye tiltak - En ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære løsninger, sier NHO-sjef Ole-Erik Almlid og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som har samarbeidet det siste døgnet for å få på plass krisepakken

NTB. NHO mener bedriftene bør få slippe å betale disse full lønn i to uker før de blir permittert og vil kutte den såkalte varslingsfristen til to dager, skriver Dagsavisen.. I hovedavtalen mellom NHO og LO heter det at varslingsfristen ved permittering er på 14 dager, men at den kan kuttes to dager ved «uforutsette hendelser» NHO og store selskaper som Telenor, DNB, Posten og NorgesGruppen går nå sammen om en dugnad for kompetansepåfyll til permitterte og arbeidsledige. Delingsdugnaden ble lansert onsdag 13.mai. Her deltok forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, NHO-ledelsen og ledere fra flere av Norges største bedrifter. Her kan permitterte og arbeidsledige få tilgang til gratis digital.

Her er resultatet etter lønnsforhandlingene: LO og NHO er

NHO, LO, Nav og fylkeskommunen ber Nordland slutte å gå mot myndighetenes anbefalinger LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.v) og NHO-sjef Ole Erik Almlid tar hverandre i hånden som start på lønnsoppgjøret 2019. En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening eller en enkeltstående arbeidsgiver (bedrift) om lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde for partene NHO mener bedriftene bør få slippe å betale disse full lønn i to uker før de blir permittert og vil kutte den såkalte varslingsfristen til to dager, skriver Dagsavisen. LO og NHO i permitteringskrangel | FriFagbevegels LO og NHO er samstemte i sitt krav til finansminister Jan Tore Sanner (H): En investeringsbeslutning om CO2-rensing må komme i fase 3 av krisetiltakene. Av NTB 26. mai 2020, 09:21 Den nye pakken fra regjeringen som skal få hjulene i gang igjen i norsk økonomi etter koronakrisen, er ventet fredag

Video: Lønnsoppgjøret - NHO

Innholdet i denne veilederen er utarbeidet av NHO og LO, som har samarbeidet med Arbeidstilsynet om disse rådene. Veilederen er rettet mot virksomheter som planlegger en gradvis gjenopptagelse av arbeidsaktivitetene på kontorene I utgangspunktet skulle LO og NHO også bli enige om en omlegging av dagens AFP-ordning i forbindelse med årets mellomoppgjør. Ettersom utredningen om dette ikke er klar før høsten 2019, er. Det er ikke ofte regjeringen, LO og NHO går sammen om en sak. I dag brøler de mot Brussel og mot at det skal innføres minstelønn i Norge. De advarer mot at det kan gi deg lavere lønn

Arbeidslivet går sammen om inkludering - regjeringen

NHO Tariffavtale

LO og NHO greier ikke å bli enige - nå er det opp til riksmekleren Finner ikke Riksmekleren en løsning i helgens mekling mellom LO og NHO, tas 23.000 LO-medlemmer ut i streik. Hotell og transport er blant dem som blir rammet Det er brudd i årets lønnsforhandlinger mellom NHO og LO og YS, bekrefter partene på en pressekonferanse 17.30 i dag. Nå er det opp til Riksmekleren å hindre storstreik i privat sektor

LO- og YS-medlemmer får en lønnsvekst 2,50 kroner ekstra i timen. Lavtlønte får ytterligere 2 kroner i timen. Lønnsoppgjøret vil gi 25.000 arbeidstakere 3,2 prosent i lønnsøkning i år LO og NHO er samstemte i sitt krav til finansminister Jan Tore Sanner (H): En investeringsbeslutning om CO2-rensing må komme i fase 3 av krisetiltakene. Den nye pakken fra regjeringen som skal. NHO mener bedriftene bør få slippe å betale disse full lønn i to uker før de blir permittert og vil kutte den såkalte varslingsfristen til to dager, skriver Dagsavisen. I hovedavtalen mellom NHO og LO heter det at varslingsfristen ved permittering er på 14 dager, men at den kan kuttes to dager ved «uforutsette hendelser» Dagpenger, feriedager, hjemmekontor, karantene, lønn, eget selskap, omsorgsdager, stengte barnehager, smittevern på jobben og studenters rettigheter. Alt ble tema da LO og NHO svarte VG-leserne. LO frykter at høy ledighet vil bite seg fast, mens NHO mener det er hevet over tvil at coronakrisen vil gjøre Norge fattigere. Over 400.000 står nå i Nav-køen

Hovedavtalen, NHO - LO 2018-2021 - Lovdat

Medbestemmelse – hvorfor og hvordan? | NITO

krav fra LO og Fellesforbundet på den ene side og NHO og Norsk Industri på den andre side. Den nærmere presisering av hvilke bransjer overenskomsten gjelder for følger av DEL II B Spesielle bestemmelser Kap. II Overenskomstens omfang § 2.1 Industrioverenskomstens deler Industrioverenskomsten består av to deler Like før kl 21.00 kom meldingen om at LO og NHO ikke ble enige i denne runden. - Det er skuffende at NHO ikke ville komme norske arbeidstakere i møte, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.Bruddet medfører at LO formelt har varslet plassoppsigelse for 163 000 medlemmer i privat sektor, skriver Frifagbevegels

Arbeids- og sosialdepartementet - regjeringen

NHO og LO. En del generelle fakta om NHO og LO. Sjanger Faktaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 03.09.2006 Tema Arbeid. Landsorganisasjonen (LO) LO er Norges største lønnstaker organisasjon med sine 830.000 medlemmer. I LO-organiserte er 50%. nsp01mydb.ss_avtale. LoggedIn: Nei. Admin: Nei. Ansatt: Nei. Vis Historisk: Nei. Page: forsiden. searchString: sort: navn. vis_type: alle. IP: 157.55.39.112. BrukerID Fristen for enighet mellom LO og NHO er ved midnatt torsdag denne uka. Blir de ikke enige da, går oppgjøret til mekling. I så fall har Riksmekleren satt av 30. og 31. mars til mekling. Blir det ikke enighet da heller, kan det bli streik tidligst mandag 1. april. Streik er imidlertid høyst uvanlig i såkalte mellomoppgjør LO og NHO, henholdsvis landets største arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjon, svarer på hjemmesidene på spørsmål medlemmene stiller seg: Kan jeg endre ferieplaner som følge av reiseforbud? LO: En arbeidsgiver bør strekke seg langt for at den ansatte kan endre sine ferieplaner

Tariffavtale NHO-LO - Avtale om Velferdspermisjoner

LO - NHO Hovedavtale 2018-2021 (PDF) LO - SAMFO Hovedavtale 2018-2021 (PDF) LO Stat - Spekter Hovedavtale 2018-2021 (PDF) LO - Finans Norge Hovedavtale 2020 - 2023 (PDF) Tariffoppgjør; Kurs og aktiviteter. Kurs og aktiviteter; Fond og stipend. Om våre fond og stipend; HKs Utdanningsfond; HKs Stipendordning for høyere utdannin Og LO og NHO er helt avhengige av tillitt til hverandre, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. LO på sin side er i dag tydelige på at det er viktig å innføre pensjon fra første.

AFP - Fellesordningen for AF

LO og NHO er samstemte i sitt krav til finansminister Jan Tore Sanner (H): En investeringsbeslutning om CO2-rensing må komme i fase 3 av krisetiltakene. Den nye pakken fra regjeringen som skal få hjulene i gang igjen i norsk økonomi etter koronakrisen, er ventet fredag Hvis ikke Riksmekleren finner en løsning i meklingen mellom LO og NHO kan over 160.000 LO-medlemmer gå ut i streik i april. Partene må møte til mekling hos Riksmekleren. Her går fristen ut 31. mars for å bli enige om en løsning. En eventuell mulig streik blir da fra 1. april LO og NHO fronter et opprop der over 20 organisasjoner ber regjeringen om konkrete tiltak for å øke produksjonen av fornybar energi fra vannkraft i Norge. - Økt produksjon av fornybar energi er avgjørende for å stoppe klimaendringene LO og NHO skal varsle den annen part om søksmål mot/fra annen tariffpart om likelydende tariffbestemmelser. Kap. III Konflikter § 3-1 Kollektive oppsigelser 1. NHO og LO vil ved tariffrevisjonene eller ved varsel om arbeidsstans etter arbeidstvistloven godta som gyldig plass-oppsigelse for arbeidstakerne et varsel utvekslet mello

To fridager i Norge etter Liverpool-seier - Vredens Gnag

Formell kompetanse, personlig dyktighet, anvendelighet og sosiale forhold (alder, forsørgelsesbyrde, muligheter for annet arbeid mv.) er eksempler på andre saklige kriterier.» Det uheldige i forliksprotokollen mellom LO og NHO, er at kompetanse ikke er nevnt med et eneste ord, ikke en gang som likestilt med ansiennitet Brudd i lønnsforhandlingene mellom LO og NHO Det er brudd i årets lønnsforhandlinger. Dermed går lønnsoppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren i slutten av måneden Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. LOs leder er Hans-Christian Gabrielsen, som overtok etter Gerd Kristiansen 11. mai 2017. LO ble stiftet 1. april 1899. LO er en hovedorganisasjon, det vil si at LO er en samling av flere fagforbund. Hver enkelt arbeidstaker er medlem i ett av fagforbundene, som igjen er tilsluttet hovedorganisasjonen LO

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til venstre og NHO-sjef Ole Erik Almlid etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene mellom NHO og LO. Om det ikke blir en løsning under meklingen der fristen er 31. mars kan det bli streik for over 160.000 LO-ansatte etter 1. april NHO i Nord-Norge har sammen med LO tidligere levert en prioritert liste over satsinger på større statlige investeringsprosjekter i bygg, samferdsel og infrastruktur. Nå har NHO Arktis og LO Troms og Finnmark laget en tilsvarende prioritert liste med prosjekter som de mener må realiseres i fylkeskommunal regi. Med 4500 kilometer fylkesvei.

LO finans HK - Handel og Kontor i NorgeIKT-konferanse om digitalt arbeidsliv - Handel og Kontor i

Partene ble i hovedoppgjøret 2018 enige om at Sluttvederlagsordningen skal avvikles og erstattes av en ny sliterordning. Når Sluttvederlagsordningen avvikles, vil tilsvarende månedlig premie bli betalt til Sliterordningen frem til og med 31.12.2023 Allerede utsatte AFP-forhandlinger har ligget i stampe siden koronakrisa. Nå ønsker LO og NHO å lande en skisse i løpet av året NHO og LO har sammen laget en prioriteringsliste som de har oversendt både fylkespolitikerne, regjeringen og Stortinget

 • Kokkene kommer catering.
 • Ochsenfoto schwingen.
 • Gardiner scania r.
 • Smarties julekalender 2017 pris.
 • Mol per liter.
 • Apple se 128gb.
 • Rebekka navnebetydning.
 • Gasthaus natzke speisekarte.
 • Visa turkey norway.
 • Dyrebur europris.
 • Fagernes høyde over havet.
 • Vegetar kjøttsaus.
 • Hvitvin riesling kartong.
 • Aluminiumsprofiler hobby.
 • Sami hungarian.
 • Hvor reiser man i juni.
 • Mietwohnungen bezirk scheibbs.
 • Discofox sweetheart.
 • Negativ test 8 dpo gravid likevel.
 • Bioenergi økonomi.
 • Ip tracker grabify.
 • Gasthof bergmeier gerzen.
 • Discofox marburg.
 • Prolip salve.
 • Fritzøehus park.
 • Halsbetennelse sepsis.
 • Je suis betyr.
 • How to speak in a australian accent.
 • Iphone 6 med abonnement.
 • Oppslag i svenske kirkebøker.
 • Thelma and louise soundtrack.
 • Kleine cadeautjes voor in het vliegtuig.
 • Hva lagde albert einstein.
 • Spar amfi steinkjer.
 • Lønn i oslo.
 • Mikrobrauerei preise.
 • Samboer rettigheter ved dødsfall.
 • Faser etter utroskap.
 • Fjell i nepal på sanskrit.
 • Løpemeter til kvadratmeter kledning.
 • Nordnet user.