Home

Økonomi utdanning deltid

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor) - Skoler

Opptakskravet er en bachelorgrad i økonomi administrasjon eller tilsvarende avsluttet utdanning. Utdanningen må oppfylle fagkravene til nasjonal anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon [1] , dvs. at du må ha minimum ha 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag. 90 av disse studiepoengene må dekke følgende faggrupper På årsstudiet i økonomi og ledelse undervises det i emner som er ment å danne basis for videre læring i det praktiske liv. Formålet med årsstudiet er å gi en innføring i økonomisk-administrative fag for ulike søkergrupper. Alle emnene er på ti studiepoeng, og du må velge seks av disse

Økonomisk-administrative fag utdanning

 1. istrasjon med regnskaps­utdanning. Bachelorstudiet i økonomi og ad
 2. Videre utdanning. Med en bachelorgrad i økonomi og ledelse kan du fortsette på våre masterstudier i økonomi og ledelse ved USN eller ved andre høyskoler og universiteter i Norge eller utlandet. Studiet kan også inngå som grunnlag for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 3. NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet
 4. Ved fullført utdanning vil du få tittelen siviløkonom. Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil digital ledelse og business analytics Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledels

Med ein bachelor i økonomi og administrasjon får du ei yrkesretta utdanning som opnar for mange moglegheiter innan både privat næringsliv og offentleg forvaltning. Studiet passar godt for deg som ønskjer å jobbe med rådgivings- eller spesialistoppgåver knytt til dei økonomiske, organisatoriske eller administrative delane av ein privat eller offentleg organisasjon Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus Vi tilbyr videreutdanninger utdanning på deltid i Drammen, Horten og Porsgrunn. Ta alt fra enkeltemner på bachelornivå til full mastergrad mens du er i arbeid

Bachelorstudiet Økonomi og administrasjon gir deg innføring i fag som strategi, ledelse, regnskap og bedriftsøkonomi, markedsføring, matematikk, statistikk, investeringer og samfunnsøkonomi.. Du får gjennom studiet øve opp evnen til kritisk og systematisk tenking og forståelse for økonomiske problemstillinger Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid. Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid. Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid. Økonomi og administrasjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår. Studieprogram som ikke tar opp nye studenter. Høgskolen i Østfold > Studier > Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter . Antikk kultur og klassiske språk (bachelor) Anvendt matematikk og mekanikk (master - to år

Administrasjon og økonomi er et av tre programfag på utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1, men kan tas som enkeltfag. Faget handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet, om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter.Til info: de to emnene. Graden i økonomi og administrasjon gir kandidaten en yrkesrettet utdanning som kan anvendes innenfor privat næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Utdanningen fokuserer på årsaker til og virkninger av beslutninger foretatt innenfor private og offentlige organisasjoner Da kan praktisk-pedagogisk utdanning være springbrettet til en ny og spennende karriere som lærer på ungdomsskolen eller i den videregående skolen. I PPU deltid lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring - egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer

Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Da kan en samlingsbasert variant av praktisk-pedagogisk utdanning på deltid ved Universitetet i Stavanger være noe for deg. Del artikkel: Praktisk-pedagogisk utdanning (samlingsbasert) Studiet retter seg mot deg som fra før av har fag- eller yrkesutdanning Er i arbeid eller utdanning. Basert på selvrapportert økonomisk status på intervjutidspunktet. I arbeid eller utdanning omfatter personer som betrakter seg som hovedsakelig yrkesaktiv, selvstendig næringsdrivende, enten på heltid eller deltid, er skoleelev, student, vernepliktig eller sivilarbeider Videre utdanning Videreutdanning Studiet kan innpasses i en bachelorgrad innenfor økonomi og ledelse eller i kombinasjon med emner fra andre fagområder danne grunnlag for en sammensatt bachelorgrad, se nærmere beskrivelse av denne muligheten i Forskrift om krav til bachelorgraden ved Nord universitet

Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon

 1. Tom Grimstvedt Meling med artikkel i topptidsskrift . Tom Grimstvedt Meling, postdoktor ved University of Chicago og Universitetet i Bergen, har nylig fått akseptert en forskningsartikkel i Journal of Finance - verdens mest prestisjetunge akademiske tidsskrift i finansiell økonomi
 2. Studienavn: Regnskap og økonomi del 1, Regnskapsmedarbeider. Studiested: Fredrikstad og Oslo Oppnådd tittel: Regnskapsmedarbeider. Varighet: 1 år deltid - torsdager kl 17:00 til 21:00 og lørdag ca hver 4. uke kl 09:00 til 13:00. Oppstart: Oslo 3. september 2020. Fredrikstad 3. september 2020. Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere.
 3. ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Liker du å holde mulighetene dine åpne og passe inn nesten hvor som helst uavhengig av bransje? fleksibelt og gir deg mange spennende muligheter underveis og etter endt utdanning. Studiet kan gjennomføres på både heltid og deltid via nettstudier. Deltid:.
 4. Kan du ta utdanning? Som hovedregel kan du ikke få dagpenger dersom du er under utdanning eller opplæring. Dette gjelder også privatister og andre som tar utdanning uten å følge undervisning. Studenter har i den siste krisepakken fått et utvidet studielån på 26.000, hvor 35 prosent omgjøres til stipend
 5. st har man også svært mange søkere til nytt studie om dokumentasjonsforvaltning
 6. OsloMet - storbyuniversitetet - Velkommen til OsloMet! Her er mye av det du trenger å vite før og under studiestart på Årsstudium i økonomi og ledels

Du finner 2943 ledige stillinger med søkeordet utdanning på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Masterprogram på deltid. Har du noen års yrkeserfaring og ønsker deg faglig fordypning på masternivå? Ved Universitetet i Bergen kan du ta erfaringsbasert master på deltid. Du kan velge å ta enkeltkurs, eller sette sammen til full mastergrad I den grad menn jobber deltid, er det overveiende selvvalgt kort deltid, oftest blant ungdom under utdanning eller i tidlig alderdom som supplement til pensjonsinntekter. Dette framgår av rapporten: Kvinner og menn i deltidsarbeid - Fordeling og forklaringer , som er utarbeidet på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet og inngår som underlagsmateriale for Deltidsutvalgets utredning ( 1 )

Kommunal økonomi Vidareutdanning (bachelornivå) Vår | Deltid, Nettstudium. PR, kommunikasjon og media Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Yrkesutdanning. Haust | Heiltid. Praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag Deltid, Heiltid, Nettstudium Fra og med studieåret 2020-2021 er det viktige endringer i Lånekassens regler for utdanning på deltid.. Nå kan du få lån og stipend ut fra nøyaktig hvor mange fag/studiepoeng du planlegger å ta. Det vil si at om du for eksempel skal ta 50 studiepoeng i løpet av et helt studieår får du 83,33 prosent av det beløpet en fulltidsstudent får Økonomi og administrasjon, deltid Bachelor, hausten 2020 Med ein bachelor i økonomi og administrasjon får du ei solid og brei fagleg plattform, og du blir attraktiv på arbeidsmarknaden Økonomi og administrasjon - Studer i Lister. Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud til deg som allerede har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsfag, og som ønsker å bygge videre på en økonomisk-administrativ utdanning NKI Nettstudier tilbyr fullverdig utdanning på nett, til deg som trenger fleksibilitet i studiene

Postboks 4, St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf.: 67 23 50 00 Kontakt oss. English; Alumni; Ansatteoversikt; Arrangementsoversik For å ha rett til dagpenger fra NAV, så må du blant annet hatt en arbeidsinntekt på minimum 138 864 kr i 2016 (1.5 G) eller 277 728 kr de siste tre år, 2016, 2015 og 2014 (3 G). Klikk på lenken over, så får du svar på dine øvrige spørsmål om dagpenger. Skal du søke økonomisk støtte fra NAV, så kreves det at du er aktiv arbeidssøker Programmets innhold. Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde i møte med de utfordringene som helsetjenestene skal løse med for eksempel økende antall eldre og kortere liggetid på sykehus Høyere utdanning gir deg muligheten til å skaffe deg nye kunnskaper og erfaringer, velge mellom frittstående kurs, utdanningsprogram eller selv utforme din egen utdannelse. Du kan studere på heltid, deltid eller ved hjelp av fjernundervisning. eksempelvis bachelor i økonomi

Deltid. Hvor mye lån og stipend du får, blir beregnet ut i fra hvor mange studiepoeng du tar, les mer om utdanning på deltid her. Basislånet blir utbetalt som lån, men når du er ferdig med utdanningen kan inntil 40 prosent av basislånet bli omgjort til stipend Kommunal økonomi. Deltid, Nettstudium. Studiet er spesielt retta mot tilsette i offentleg sektor, men høver også for folkevalde, journalistar og andre som ynskjer kompetanse og innsikt i dette saksfeltet. Vi har dyktige forelesarar frå kommunar som kjenner fagfeltet svært godt

Hei, har vurdert lenge å studere økonomi og administrasjon ved nhh også bygge videre på en master. Føler det er en studie som kunne passet for meg. Tanken om å studere noe innenfor ingeniør har jeg lagt litt vekk, men ikke helt dø. Grunnen er at jeg ikke trives med realfag lenger i motsetning til.. Normert gjennomføringstid på deltid er 4 år med 30 studiepoeng per år. Normert tid på heltid er 2 år med 60 studiepoeng per år. Executive master i verdibasert ledelse - studieløp 90 studiepoeng (heltid/deltid): Normert gjennomføringstid på deltid er 3 år med 30 studiepoeng per år Høsten 2020 er det opptak til deltid vernepleie med studiested Molde. Programmets innhold En vernepleier hjelper mennesker med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsvansker til å få ivaretatt sine rettigheter og muligheter for selvstendighet og god livskvalitet

Praktisk og moderne utdanning innen regnskap og økonomi ved en av Norges beste og største fagskoler innen regnskap og økonomi studier. Nært samarbeid med næringslivet gir deg økte muligheter for jobb SVAR: Hei, og takk for spørsmålet. Jeg skjønner at dette kan være forvirrende, men jeg skal prøve å forklare så godt jeg kan. Hvis du studerer fulltid, tar du 30 studiepoeng eller mer i semeste.. Økonomi og administrasjon: Bachelor: Økonomi og adm. m/ fordypning i Markedsføring, Prosjektadm., Personaladm og kompetanseledelse, Bedriftsøkonomi, Management information systems (MIS) GENS/realkompetanse: 3 år: Økonomi og administrasjon: Master: Markedsføring : Bachelor i øk.adm. 2 år/4 år (deltid) Økonomi og administrasjon: Master. Jeg er Høgskole Ingeniør i data, har jobbet 9 år etter endt utdanning. Det siste året har jeg jobbet som ren teknisk prosjektleder, bla med oppfølging av offshore konsulenter i India. Har god kompetanse innen det tekniske, men føler jeg mangler en del på økonomi/ledelse osv. Kunne tenkt meg mer utdanning Økonomi. I 2018 var kvinners Særlig er økningen i selvvalgt kort deltid systematisk og sterk. Det er særlig kvinner med lang utdanning, god helse, uten barn i husholdningen, selvstendig næringsdrivende og ledere som jobber minst like mye som partneren. Syke- og hjelpepleiere jobber ofte mindre,.

Bachelor i økonomi og administrasjon B

VID vitenskapelige høgskole tilbyr over 50 studier fordelt på fire byer, Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger, og en rekke fagområder Bachelorstudenter i økonomi og administrasjon hos Handelshøyskolen BI kan ta internship på høsten på 3. studieår. Studentene jobber i en valgfri bedrift på deltid. Praksisperioden er på 240 arbeidstimer fordelt på 15 uker. Bachelorstudenter i økonomi og forretningsjus ho Derfor har jeg begynt å tenke på IT-studier, og mange av de er jo tilgjengelige som deltid nettstudier. Har barn og boliglån, så tenker at kanskje nettstudier er det eneste som kanskje kan være mulig. Men, et studie jeg har sett på, er 2 år heltid (altså vanlige studier), men det har jeg nok ikke mulighet til pga.økonomi Økonomiutdanning, faglig fordypning og lederutvikling i internasjonal toppklasse. NHH gir deg attraktiv kompetanse, unike erfaringer og sto Noen her som plutselig har havnet på skolebenken igjen? Vurderer å følge drømmen min om å bli sykepleier. Da blir det aktuelt å ta det på deltid over 4år, slik at jeg kan jobbe litt utenom. Har to små barn, og lurer på om noen kan dele erfaringene sine om hvor tøft/vanskelig det var. Eller om det..

15.april var det søknadsfrist for de som vil begynne på høyere utdanning til høsten. I år er rettsvitenskap ved Universitet i Bergen det studiet flest har som førstevalg, etterfulgt av siviløkonomutdanningen ved NHH. Se hele listen med de 30 mest populære studiene under. Totalt har 138 732 personer søkt høyere utdanning Vi søker en utadvendt og dyktig økonomistudent som ønsker å jobbe i et ungt og moderne miljø i vekst. En unik mulighet til å få verdifull erfaring og kompetanse innen regnskap. Arbeidsoppgavene vil blant annet være å bistå i arbeidet med: Utarbeidelse og kvalitetssikring av regnskap Årsoppgjør Avstemminger Lønn Rapporteringer Rådgiving Du må: Være en student innenfor høyere. Det spesielle opptakskravet til master i økonomi og administrasjon er minst 120 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag, som spesifisert i anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Innenfor de 120 studiepoengene er det følgende minimumskrav (90 studiepoeng) for de fire økonomisk. Sivilingeniør (forkortet siv.ing.) er en profesjon og en tidligere akademisk grad.Tittelen, som er beskyttet, betegner i Norge en person som har studert teknologi til tilsvarende mastergrad ved universitet eller høyskole, gitt at graden inneholder en viss mengde studiepoeng i teknologiske eller naturvitenskapelige fag. Det er to veier for å bli sivilingeniør

Utdanning.no hadde i 2015 en undersøkelse om unges utdannings- og yrkesvalg. Denne viser at jenter ønsker seg utdanning som gir jobb innen helse, omsorg, skole og barnehage, mens gutter ønsker utdanning som gir jobb innen data og IT, mekanikk, teknikk og elektronikk Treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende, og minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. 2 semestre deltid (30 stp.) Videreutdanning: Voksenpedagogikk og realkompetansevurdering: 3-årig høgere utdanning eller tilsvarende, og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning Med en master i økonomi og administrasjon har du en allsidig utdanning som kvalifiserer for et bredt spekter av jobber, uavhengig av hvilken spesialisering du velger. Du finner mer informasjon om typiske jobbmuligheter i omtalen av hver spesialisering. Les om karrieremuligheter og hva tidligere NHH-studenter jobber med. Utvekslin Deltidsomfanget er størst blant de med lavest utdanning. Sykepleiere og kommunalt ansatte musikere er blant yrkesgruppene som skiller seg fra dette mønsteret. Kvalitet og rettigheter. Det er mange dimensjoner knyttet til deltid. For eksempel behov for arbeidskraft, likestilling og kvalitet på tjenester

Regnskapsmedarbeider – fagskoleutdanning

LEDELSE, DELTID (årsstudium) - Skoler Studier

Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning beskriver hva alle som har fullført en utdanning skal ha lært. Graderingen av prestasjonen gjøres ved hjelp av karakterskalaen Noe av inntektsforskjellen kan forklares med at kvinner jobber deltid, men deltidsarbeid kan ikke forklare hele forskjellen (SSB 2016). Flere kvinner enn menn oppnår høyere utdanning, og kvinner kommer dermed senere ut i arbeidslivet. Les mer om kjønn og utdanningsnivå Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring. Alt som er nytt gjelder for deg som skal begynne på Vg1 høsten 2020. vilbli.no blir oppdatert i takt med at de nye planene fastsettes KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide. Startsiden for jobb og karriere i Norge Sjekk ut kursoversikten lenger ned på siden og meld deg på en utdanning eller et kurs i økonomi og ledelse i dag! Uansett hva du ønsker å jobbe med, trenger du en viss basiskunnskap i økonomi og ledelse. Dessuten er kompetanse innen økonomi og ledelse noe alle bedrifter trenger

Utdanning - Økonomi og administrasjon, Nettstudier, deltid

 1. istrasjon på BI
 2. Ingeniørutdanning - deltid. Høgskolekandidatutdanning i ingeniørfag (2-årig ingeniørutdanning over 3 år) tilbys i samarbeid med Norsk Industri. Interesserte kan ta enkeltemner (kurs) innen de ulike studieløpene. Målgrupp
 3. Oslo, Nettstudier* Trondheim og Stavanger Deltid 2 år 60 Nettstudier* Deltid 2 år 60 Nettstudier* Deltid 2 år 60 *Studiet kan også gjennomføres på heltid nettbasert. bi.no/bachelordelti
 4. istrasjon - 400 produkter funnet. Lag PDF-katalog. Å leve på lånt begjær Knut Kolnar. Kjøp. Digital forretningsforståelse.
Sykepleie - Bli kjent med studiet

Økonomi og adminsitrasjon - bachelor - deltid, Gjøvik - NTN

UiT The Arctic University of Norway is located in Northern Norway and has about 12000 students, 10 % of them international. The university has campuses in various towns in the region: Tromsø, Narvik, Harstad, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss and Svalbard. UIT offers studies in the framework of exchange programmes such as ERASMUS, North2North, Nordplus, Barentsplus and. Logg inn på min.utdanning.no med din Feide-id. Dersom du ikke har Feide-id kan du opprette din egen profil på utdanning.no - helt gratis Du kan søke om heltidsplass eller deltidsplass i Aktivitetsskolen. Du har plassen til du selv sier opp eller barnet blir for gammelt for å gå på AKS. Slik endrer du fra heltid til deltid eller omvendt Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller. 4 år, deltid med 4 samlinger pr. semester Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse. 3 år, heltid Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk. 3 år, heltid Barnehagelærerutdanning med vekt.

Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal Lyngdal og Sirdal er sammen om å tilby utdanning fra mange universiteter og høyskoler i Norge. Vi har mellom 100 og 140 studenter som til enhver tid studerer sykepleie, vernepleie, grunnskolelærer, barnehagelærer, helsesøster, økonomi, administrasjon, organisasjon og ledelse Deltid. Kvalitetsforbedring i helsetjenesten Studiet er et frittstående videreutdanningstilbud. Det inngår også som ett av tre emner i en Master i helseledelse og økonomi. Helseledelse Studiet går over 7 måneder og gir 20 studiepoeng Utdanning Økonomi, Handel og Administrasjon Vil du ta en utdanning i økonomi, handel eller administrasjon? Her kan du f.eks. finne en økonomiutdanning eller andre utdanninger innen handel og administrasjon Kurs innen regnskap og økonomi for deg som er nybegynner eller trenger oppdatering. Korte og lange kurs i skatt, moms, arbeidsrett, finansregnskap, bokføring og mange flere temaer Vi har flyttet til oslomet.no. Pages in English are still to be found unde

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil

Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i ideelle organisasjoner En utdanning fra Forsvarets høgskole holder samme akademiske kvalitet som alle andre akkrediterte høgskoler i Norge. I tillegg til en bachelorgrad på 180 studiepoeng, får du normalt en lederutdanning som kvalifiserer til å jobbe som offiser (militær leder) i Forsvaret. <br/> <br/> Du får gratis utdanning, mat og bosted gjennom hele studiet Alle Alle 215958 Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod., nettbasert Alle Alle 215228 Yrkesfaglærerutd i service og samferdsel Alle 215123 Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag Alle Alle 215106 Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag, deltid o.i. Alle 215126 Yrkesfaglærerutdanning i design- og håndverksfag Alle 215127 Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag Alle 215954.

Tilbyr gratis fagskoleutdanning om barn med særskilte

Økonomi og ledelse - OsloMe

Da kan praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) være noe for deg. PPU-Y gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer i yrkesfag. I studiet inngår 50 dager praksis i videregående skole og 10 dager praksis på ungdomstrinnet Chr. Thams fagskole og Skjetlein videregående skole tilbyr to fagskoleutdanninger i naturbruk:. Kornproduksjon og driftsledelse (godkjent av NOKUT); Melkeproduksjon og driftsledelse (godkjent av NOKUT); Fagskoleutdanningene i naturbruk er ettårige (60 fagskolepoeng), Chr. Thams fagskole tilbyr utdanningene som deltidsstudier over to år KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge PPU - deltid har undervisning i musikkpedagogikk og musikkdidaktikk ukentlig mandag og tirsdag. Det planlegges i tillegg tema-/prosjektuker med undervisning i alle ukedager for PPU-deltid 1. år i uke 35 og 36. Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk Studer økonomi og innovasjon hos Høyskolen Kristiania og få en fremtidsrettet utdannelse innen økonomi, metode og ledelse relevant uansett bransje. Les mer

Økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning B

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk Hei! Bare lurte litt på hvordan dette med at man må ha jobbet 100% i 40 år for å få full pensjonsutbetaling gjelder. Jeg er 25 år nå og er snart ferdig med utdanningen, i mellomtiden har jeg jobbet alt fra 50-100% når det gjelder til arbeidstimer i mnd, men selve stillingsprosenten min hos bedriften har vært på 50% hele tiden

Anders Dahl - foredragsholderTrainee | MenyNTNU i Gjøvik - NTNUHvordan forhandle lønn - tips for lønnsforhandlingerInternasjonale relasjoner – studieriutlandet

Dette gjelder spesielt yrker som krever høyere utdanning. Over tid velger nå flere og flere kvinner tidligere mannsdominerte fag som medisin, jus og økonomi (Reisel og Teigen 2014). På grunn av blant annet lønn og status er det mer gunstig for kvinner å velge kjønnsutradisjonelt enn det er for menn Fagnettsted. https://okonomivgs.portfolio.no d-bok (digital bok) Økonomi og ledelse finnes også d-bok (digital bok). d-boka er en innholdsberiket utgave av studieboka i papir.I d-boka kan man ta notater, markere tekst, samt slå opp ord i ordbok Vis Mats Johansens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Mats har 4 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Mats' forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

 • Bioskop 5 6 gymnasium niedersachsen lösungen.
 • Biathlon auf schalke 2017 tickets.
 • Nach irland mit dem bus.
 • Flohmarkt 2018 winterthur.
 • Brasil u land.
 • Marinetoalett.
 • Hvit maur kryssord.
 • Steffi jones familie.
 • Best photo editing app android.
 • Tykktarm latinsk.
 • 20 kroner gull 1902.
 • Glasert teglstein.
 • Rektoskopi forberedelse.
 • Altstadtkino regensburg.
 • Skippern.
 • Haraldrud gjenbruksstasjon åpningstider.
 • Flughafen hahn ankunft.
 • Minecraft essentials commands list.
 • Symbolsk kapital bourdieu.
 • Webcam lanzarote.
 • Hvor lenge sitter sobril i kroppen.
 • Sömmerda veranstaltungen.
 • Whisky dinner karlsruhe.
 • Weihnachtsmarkt immenstadt 2017.
 • Tusenfryd blomst wikipedia.
 • Unser ding news.
 • Ikaros film.
 • Pictures that look like me.
 • Haus kaufen neuhofen an der krems.
 • Båttur på douro.
 • Verzögerter samenerguss.
 • Barrow alaska.
 • Gebrauchte büromöbel rhein main.
 • Dvale iphone.
 • Corvette c6 ls3 probleme.
 • Ankhesenamun.
 • Hvordan fjerne flislim fra fliser.
 • Mobil for eldre 2017.
 • Landskapsdjur småland.
 • Morte di ottaviano augusto.
 • Medelpad städer.