Home

Foreldrepermisjon kalkulator

Les mer om foreldrepermisjon og fordelene ved å være medlem i Finansforbundet. Vet du egentlig hva dere har rett på som nybakt mamma og pappa Foreldrepenger skal sikre deg inntekt når du skal ha foreldrepermisjon. Hvis du ikke har hatt inntekt, kan du få en engangssum isteden I planleggeren får du oversikt over hvor lenge du kan være hjemme med barnet. Du kan også legge til ferie og arbeid

Sunniva er høygravid og koronasmittet – håper å bli frisk

Kalkulatoren ser kun på hvor mye foreldrepenger dere får ved valget mellom 80 prosent eller 100 prosent. Når alternativet er å jobbe i de 10 ukene (forskjellen mellom 59 og 49 uker), vil det naturlig nok gi den største økonomiske gevinsten Kalkulator: Foreldrepengekalkulator Med foreldrepengekalkulatoren kan du beregne størrelsen på foreldrepengene. Den tar hensyn til inntektsnivået og hvilken kvotefordeling dere velger. Kalkulatoren regner ut dette både for 80 prosent og 100 prosent uttak. Nav - Foreldrepengeveilederen FORELDREPERMISJON: Hvor lang permisjon mor og far skal ha, kan noen ganger være vanskelig å bli enige om. Fellesperioden må dere dele slik dere finner det best, men mødre- og fedrekvoten er bestemt på forhånd. På NAV sine sider har de en kalkulator hvor du kan beregne dine foreldrepenger

Dato-kalkulator: Legg til eller trekk fra dager . Enter a date and time, then add or subtract any number of months, days, hours, or seconds kalkulator foreldrepenger Fødselspengekalkulatoren. 23/09/2015 Advokat Christian Wulff Hansen. Her har du en kalkulator fra NAV for å regne ut hva du har krav på av foreldrepenger hos NAV. NAV kaller dette Foreldrepengeveilederen: Fødselspenger - Foreldrepenger: En kalkulator fra NAV Det kan være mye nytt å sette seg inn i når man skal ut i fødselspermisjon. Vi har fått NAV til å svare på de vanligste spørsmålene om foreldrepenger Foreldrepermisjon ved flere barn. Ved fødsel eller samtidig adopsjon av to barn, gis foreldrene 17 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 21 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Det er fellesperioden som utvides

Kalkulator for å beregne datoer for foreldrepermisjon. En tråd i 'Desember 2018' startet av Symaskin, 18 Apr 2018. Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp. Symaskin Gift med forumet Maiblomstene 2017. Fant tidligere på nett, men ikke nå. Noen som har en link Hva innebærer retten til foreldrepermisjon? Foreldre har rett til permisjon i til sammen 12 måneder i forbindelse med fødsel. Disse 12 månedene omfatter mors rett til permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet og seks ukers permisjon som er forbeholdt mor etter fødselen I kalkulatoren kan dere legge inn inntekter og hvor mange uker permisjonstid dere ønsker. Legg inn antall uker for mor, så regner kalkulatoren automatisk ut for far. Kalkulatoren beregner hvor mye dere får i foreldrepenger ved begge uttaksvarianter, 80 prosent eller 100 prosent

Foreldrepermisjon - Finansforbunde

 1. Du kan sjekke hva du kan forvente å få i foreldrepenger på Navs kalkulator. Der kan du også sjekke hva som gir rett til opptjening av foreldrepenger. Kilde: Alle tall fra Nav. Følg oss på Facebook! Samboerskolen - for deg som vil sikre samboerskapet dit
 2. st seks av de siste ti månedene før vedkommendes uttak av foreldrepenger tar til, se §§ 14-10 første og annet ledd og 14-14 annet ledd
 3. Her kan du søke om foreldrepenger
 4. Her finner du alt om din sak om foreldrepenger, svangerskapspenger eller engangssøknad. Du kan sende inn ny søknad eller ettersende vedleg
 5. , samt de seks ukene etter fødsel

Delvis foreldrepermisjon. I mange tilfeller ønsker arbeidstakere å ta en delvis foreldrepermisjon. Det innebærer at de strekker permisjonstiden over en lengre periode, samtidig som de jobber noe. - Dette har de anledning til, så lenge det ikke er til vesentlig ulempe for arbeidsgiver Fra 1. januar 2019 kommer det endringer for å søke om foreldrepermisjon og foreldrepenger Foreldrepermisjon - kalkulator. En tråd i 'Oktober 2018' startet av Bea1992 Hei frøkner! For noen uker siden la noen ut en kalkulator hvor man kunne beregne permisjonstiden og hvor mye man evt tapte ved valg av 80% permisjon. Noen som har denne kalkulatoren lett for hånd? Prøvd å søke på nettet, men finner den ikke. Foreldrepermisjon er retten til fri i forbindelse med fødsel og adopsjon. Arbeidsmiljøloven gir alle arbeidstakere som får barn, rett til foreldrepermisjon. Omsorgspermisjon (2 uker) Alle fedre har rett til 2 ukers permisjon for å bistå moren i forbindelse med fødselen, også kalt omsorgspermisjon For nybakte foreldre er barnetrygden den eneste ytelsen fra det offentlige som kommer av seg selv. Resten må dere søke om

På NHI.no finner du pasientinformasjoner, nyhetsartikler og intervjuer. Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt Prøv kalkulator-API-en . Prøv våre kalkulator-data i dine apper. 3 måneder GRATIS prøveperiode, uten å legge inn betalingskort.Prøv nå

Foreldrepenger - www

Nye regler for å søke om foreldrepermisjon: Her er endringene. Fra 1. januar 2019 kommer det endringer for å søke om foreldrepermisjon og foreldrepenger. ENKLERE: Det er mange papirer som må være i orden når søknad om foreldrepenger og foreldrepenger skal sendes inn foreldrepenger, barnetrygd, gravid, fødsel, permisjon, lønn, foreldrepermisjon, barnehageplass, støtteordning, kontantstøtte, NA

Etter ordinær foreldrepermisjon med lønn, har begge foreldre rett til utvidet foreldrepermisjon uten lønn, jf. aml § 12-5 (2). Den utvidede foreldrepermisjonen gjelder for hver av foreldrene og er på tolv måneder for hver fødsel Mottok du penger fra Nav i 2018, kan det hende at du får feriepenger i løpet av mai. Men det gjelder ikke alle stønadsgrupper. Jobben din kan ha skylda om du må vente på pengene fra Na Mors foreldrepermisjon vil da bli på 49 uker med 100 % dekningsgrad, eller 59 uker med 80 % dekningsgrad. Hvis mor er alene om omsorgen for barnet, er stønadstiden på maksimalt 49 uker med 100 % dekningsgrad og 59 uker med 80 % dekningsgrad. Når bare far/medmor har rett til foreldrepenger Kurset gir deg en faglig oppdatering i regelverket knyttet til sykepenger, foreldrepenger og feriepenger med utgangspunkt i en lønnsmedarbeiders hverdag Skal du ut i foreldrepermisjon, kan du velge mellom 80 eller 100 prosent dekningsgrad; dette betyr at du får 80 eller 100 prosent av vanlig lønn utbetalt. Velger du 100 prosent, får du kortere permisjon. Men - de aller fleste vil få mer penger utbetalt totalt ved å velge denne prosenten

NAV Foreldrepenger. 54 021 liker dette · 584 snakker om dette. Her svarer vi på spørsmål om svangerskap, fødsel, adopsjon, kontantstøtte, barnetrygd, sykt barn-dager, sykepengerettigheter ved ulønnet.. Feriepenger tjenes opp året før du tar ut ferien. Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Ansatte over 60 år har rett.

Regler for foreldrepermisjon. Fra og med 1.juli 2014 ble den pliktige delen av foreldrepermisjonen som far (og mor) må ta ut endret til 10 uker på hver. Fedrekvoten ble innført i 1994 og er de siste 20 årene gradvis utvidet fra fire uker til 14 uker, men er nå altså fra juli 2014 redusert til ti uker Dette må du vite om foreldrepenger. Hvilke valg er lurest når du skal planlegge permisjonstiden, 80 eller 100 prosent dekningsgrad? PlussTid har snakket med ekspertene hos NAV Svangerskapspermisjon, den permisjon som en gravid arbeidstaker har rett til under svangerskapet. I Norge gir arbeidsmiljøloven § 12-2 rett til inntil 12 ukers svangerskapspermisjon. Det følger av arbeidsmiljøloven § 12-6 at det er mulig å ta ut svangerskapspermisjon som delvis permisjon.Svangerskapspermisjon må ikke forveksles med fødselspermisjon, som er den permisjon moren har rett.

Foreldrestipend kan gis til deg som får barn mens du er i utdanning Helleland varsler ny foreldrepermisjon i ekspressfart. Barn født etter 1. juli i år kan bli omfattet av nye regler om tredelt foreldrepermisjon Kan brukes på samme måte som kalkulatoren over (ikke for gradert uttak av foreldrepermisjon). NB: Excel-dokumentet bør lagres som pdf før det lastes opp i ePhorte. Merknad til saksbehanding: Kalkulatoren brukes sammen med rutine for forlenget midlertidig tilsetting (stipendiat eller postdoktor) Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende har en rekke rettigheter i forbindelse med graviditet, fødsel, adopsjon og omsorg for små barn NAV Foreldrepenger. 54 015 liker dette · 567 snakker om dette. Her svarer vi på spørsmål om svangerskap, fødsel, adopsjon, kontantstøtte, barnetrygd, sykt barn-dager, sykepengerettigheter ved ulønnet..

Video: Foreldrepengeplanlegger - www

Foreldrepermisjon kan tas ut som delvis permisjon, også kalt fleksibelt uttak. Delvis permisjon må tas ut innenfor en tidsramme på tre år. Les mer om fleksibelt uttak på Nav.no. Fellesperioden er enten på 16 eller 18 uker, avhengig av om man har valgt 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad NAV Foreldrepenger. 53,800 likes · 293 talking about this. Her svarer vi på spørsmål om svangerskap, fødsel, adopsjon, kontantstøtte, barnetrygd, sykt barn-dager, sykepengerettigheter ved ulønnet.. Vil du ha tips til aktiviteter, gode råd for pappapermen, mye humor og en grundig gjennomgang av foreldrepenger og pappaperm? Kjøp «Den store pappapermboka»! Med denne i stelleveska blir pappapermen garantert en suksess! Kan kjøpes på Pappapermboka.no. OBS: Denne artikkelen er utdatert. Enkelte opplysninger stemmer derfor ikke i forhold til dagens ordning.Jeg har rimelig god Fedrekvote er i Norge den perioden av foreldrepengeperioden som bare kan tas ut av faren, og som faller bort hvis den ikke tas ut av faren. Fedrekvoten ble innført av Gro Harlem Brundtlands tredje regjering 1. april 1993 og var opprinnelig på fire uker.. Siden 2005 har kvoten blitt utvidet en rekke ganger, den ble redusert til ti uker i 2014 og utvidet til 15 uker i 2018

Valg av foreldrepenge

Endringer i mødre- og fedrekvoten ved foreldrepermisjon Stortinget vedtok endringer i foreldrepengeordningen fra 1. juli 2018. Barne- og likestillingsdepartementet kom med forslag til lovvedtak til Stortinget den 5. oktober 2018, hvor det foreslås at det skal innføres en tredeling av foreldrepengeperioden også ved 80 prosent uttak Arbeidstaker har i gitte tilfeller lovfestet rett til permisjon. Om arbeidstaker har rett til lønnet eller ulønnet permisjon avhenger blant annet av hvilken permisjon hun eller han søker om/årsak til permisjon. Permisjonen dekkes ofte helt eller delvis av ytelser fra NAV, enten direkte til arbeidstaker eller som refusjon til arbeidsgiver. I andre tilfeller plikter arbeidsgiver å dekke. Kalkulatorer: Foreldrepengekalkulator Kalkulatoren gir svaret på hva som lønner seg av å velge 80 prosent eller 100 prosent dekning. Nav - Foreldrepengeveilederen. Les på NAV

Guide til foreldrepenge

Foreldrepenger og fødselspermisjon - Økonomi og permisjo

Kalkulator: Antall dager fra en dato til en anne

kalkulator foreldrepenger - Barnerettsblogge

TERMIN KALKULATOR Slik bruker du en terminkalkulator: Velg dato for første dag i siste menstruasjon. Dersom du har fått en termindato på ultralyd, kan du velge denne datoen om du velger alternativet: Beregn fra termindato. Beregningen er basert på en svangerskapslengde på 283 dager, fra første dag i siste menstruasjon Utsettelse av foreldrepermisjon. KS får av og til spørsmål om ansatte som følger skoleåret kan gjenoppta arbeid i arbeidsfri perioder og på den måten få utsettelse av foreldrepermisjonen. Hovedregelen er at foreldrepenger må tas ut sammenhengende fra det tidspunkt uttaket starter Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Postadresse: Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo. Tlf: 22 93 98 00 E-post: post@finanstilsynet.no Org.nr: 840 747 97 Kalkulatorer. Beregn hva du kan få i alderspensjon, sykehjelp og fødselstønad. Avbrudd i privat praksis. Er du syk? Er du gravid? Har du et alvorlig sykt barn? Da kan du søke om støtte fra SOP. Korona-beredskap. Les mer om telefonvakt, ofte stilte spørsmål og kollegial bistand

Foreldrepenger: De vanligste spørsmålene til NAV Økonomi

Ferieavvikling og foreldrepermisjon. Arbeidsgiver kan ikke uten ditt samtykke, legge ferien i den tiden hvor du har betalt foreldrepermisjon. Du kan også kreve at allerede fastsatt ferie blir utsatt til permisjonen er over. Man kan likevel bli enige om dette, fordi mange finner det praktisk å skjøte på omsorgspermisjonen med ferie Digital inntektsmelding. Digital inntektsmelding erstatter papirskjemaet for innteksopplysninger (NAV 08-30.01). Den digitale inntektsmeldingen som gir opplysninger til NAV om arbeidstakere som er sykmeldt, skal ha foreldrepermisjon eller pleie syke barn, sendes fra arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem eller fra Altinn En gyldig oppsigelse under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, og foreldrepermisjon vil oppsigelsesperioden forlenges med den gjenværende delen av permisjonen.

Ikke avviklet ferie på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon overføres til det påfølgende ferieår. Det er ikke adgang til å få denne ferien økonomisk kompensert. Kan jeg avvikle ferie når det er streik? Ja. Men bare dersom ferie er avtalt før streiken er varslet. Men det. I januar 2019 ble det innført nye regler for beregning av sykepenger. Endringene gjelder både for sykepenger i og utenfor arbeidsgiverperioden, og berører alle som jobber med sykepenger Feilmeldinger (MAGNET/EDAG) og tilbakemelding Liste over feilmeldinger, tilbakemelding og hvordan rette Oversikt over feilmeldinger (MAGNET/EDAG) Alvorlighetsgrad og hvordan rette feil Tilbakemelding Hva er en tilbakemelding Erstatningsmelding eller ny a-melding To måter å sende a-melding på når du skal rette Organisasjonsnummer Arbeidsgiver, pensjonsselskap eller andre du sender a.

AF Gruppen gir deg rom til å leve ut din nysgjerrighet og gode muligheter til å utvikle deg (4) (Opptjening av feriepenger under sykdom, foreldrepermisjon mv.) Som arbeidsvederlag etter nr. 1 regnes også sykepenger utbetalt av arbeidsgiver i arbeidsgiverperioder. Tilsvarende gjelder omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom, jf. folketrygdloven kapittel 9

Foreldrepermisjon . Foreldrene kan dele på permisjonen, men både mødrekvoten og fedrekvoten er på minimum 15 uker ved 100 prosent uttak eller 19 uker ved 80 prosent uttak. De første 6 ukene etter fødsel er forbeholdt mor og tas av mødrekvoten Ulønnet foreldrepermisjon-barnebidrag » Familie, samliv og seksualitet » Barn og familie; Logg inn for å følge dette . Følgere 2. Ulønnet foreldrepermisjon-barnebidrag. Kalkulatoren kan ikke brukes her. Det er inntektsevnen som skal legges til grunn og det vurderes skjønnsmessig Her finner du som Simployer-kunde informasjon om hvordan vi organiserer oss og planlegger under korona-utbruddet. Et modulbasert og fleksibelt HRM-system. Simployer HRM består av en rekke byggeklosser, eller moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for både HR, ledere og medarbeidere Lønnssamtale og lønnsutvikling for deg uten tillitsvalgt. Som enkeltstående medlem har man ikke den fordelen det gir å være i en bedriftsgruppe, hvor tillitsvalgte gjennomfører lønnsforhandlinger på vegne av medlemmene

Senioruken skiller seg på enkelte områder fra ferielovens øvrige bestemmelser om feriepenger og -fritid. Dette må du vite om ekstraferien etter fylte 60 Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene Foreldrepenger er basert på nettoinntekt og erstatter det tidligere oppvekstfradraget. Alle foreldre som ikke er i det hele tatt eller ikke er ansatt fullt ut på grunn av omsorg for barnet og må avbryte arbeidet for barneomsorg, har rett til denne familieytelsen

Foreldrepermisjon og mødre- og fedrekvote

Rett til inntil tolv måneders foreldrepermisjon reguleres av arbeidsmiljøloven § 12-5. Denne retten er knyttet til begge foreldrene samlet, og det er således adgang for foreldrene å dele permisjonen. En arbeidstaker kan velge om nevnte permisjonsordninger skal tas ut som delvis permisjon, jf arbeidsmiljøloven § 12-6 Før barnet er født er det kanskje ikke denne posten du tenker mest på, men kostnaden med barnehage kommer raskt. De fleste norske barn starter i barnehage etter endt foreldrepermisjon, noe som betyr at barnet er ca. 1 år. Stortinget satte i august 2019 maksprisen for en barnehageplass til 3040 kr per måned Opplysningen 1881. Telefonkatalogen for bedrifter og personer samt kart

Kalkulator for å beregne datoer for foreldrepermisjon

Privatperson Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjeneste En del permisjoner er lovfestede. Det gjelder i første rekke foreldrepermisjon og andre permisjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel/adopsjon, fri ved barns eller barnepassers sykdom og fri ved pleie av nære pårørende. En annen lovfestet permisjon er utdanningspermisjon

Foreldrepermisjon - Arbeidstilsyne

Å være alene med omsorgen for et barn , kan være utfordrende nok i seg selv.Har man ingen å dele verken gledene eller byrdene med, kan det fort føles både ensomt og utmattende.. Dersom økonomien i tillegg blir et problem, kan aleneforeldertilværelsen bli svært vanskelig.Heldigvis finnes det en rekke gode ordninger for enslige forsørgere. Her har vi satt sammen en oversikt som viser. Lanekassen.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler. Du kan fortsette å bruke nettsiden som normalt dersom du godtar dette

Bør dere velge 80 prosent eller 100 prosent lønn i

Ansatte som er i lovbestemt permisjon, skal fortsatt stå som medlem i avtalen. Hva som defineres som rett til permisjon finner du i kapittel 12 i Arbeidsmiljøloven. Noen eksempler kan være foreldrepermisjon og militærtjeneste. Det kan være greit å vite at en ansatt som blir medlem av en annen pensjonsavtale i permisjonstiden, skal meldes ut Nyhetsnettsted med over 1.4 millioner daglige lesere. Oppdateres døgnet rundt med nyheter fra inn- og utland, kultur, sport og underholdnin Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har 112 000 medlemmer fordelt over hele landet

Økt pappakvote gir økt pengetap for mange foreldre

Kalkulatoren bruker regnskapstall fra 2016 for alle norske AS og ASA; Denne butikken alene bidrar med én sykepleier, én foreldrepermisjon, to skoleplasser og åtte kilometer elgsikring. Ringvirkninger. Få siste nytt fra DNB rett i Messenger Foreldrepermisjon Sykefravær, uførepensjon Svangerskapsrelatert sykefravær Opprykk, lønnstillegg Fratredelse Avskjed i nåde Særskilt om stipendiater og postdoktorer Kalkulator for deltidsarbeidsplaner (excel) Merknad til saksbehanding Se brukerveiledning for utfylling av informasjon til HR­portalen Mona Hagen og hennes bedrift Trill Inn sto i 2016 for verdiskapning som kan betale for en sykepleier, en foreldrepermisjon, to skoleplasser i barneskolen og 8 kilometer med elgsikring, ifølge DNBs kalkulator. DNB betrakter Trill Inn som Norges vanligste bedrift - «medianbedriften» Hvis du uten rimelig grunn slutter i arbeid, nekter å ta imot tilbud om arbeid, unnlater å gjenoppta et arbeidsforhold etter endt foreldrepermisjon, nekter å delta på arbeidsmarkedstiltak, unnlater å møte ved innkalling til NAV kan du miste stønaden. Bortfallsperioden vil trekkes fra den innvilgede stønadsperioden

Fordel for Delta-medlemmer: Har du spørsmål om ferie eller om lønns- og arbeidsvilkår? Da kan du kontakte Delta Direkte. Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20 Tillatte kalkulatorer. Citizen SR-270X (blokk 1) CASIO HL-820VA; TEXAS TI-106 (solcelle) Les serviceerklæringen så ser du hva som forventes av deg og hva som forventes av universitetet. Ta kontakt med Hanne Moen om det er noen spørsmål. Bruk Si-Fra-systemet for å gi tilbakemelding (positiv/negativ) på det fysiske og psykososiale miljøet. Foreldrepermisjon - Gravid Denne kalkulatoren hjelper deg med regne ut hvor lenge permisjonen din varer. SI Nr du er bekreftet gravid, m du kontakte studieveileder for planlegge ditt videre studieforlp. I det flgende gjr vi rede for en del regler knyttet til graviditet og fdsel If hjelper deg med å velge riktig forsikring. Sjekk pris på forsikring hos Nordens største forsikringsselskap Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn, jf. arbeidsmiljøloven § 12-5, eller omsorgspermisjon uten lønn, jf. fellesbestemmelsene § 20 nr. 7, skal også vurderes lønnsmessig

 • Webcam gstadt.
 • Designe sokker.
 • Plantasjen plenfrø.
 • Sas kontaktskjema.
 • Mundane potion.
 • Musikkuttrykk passe hurtig.
 • Artesian london.
 • Gratulerer så mye med dagen tekst.
 • Hva spiser bjørnen.
 • Steyr luftpistol.
 • Ocean kajakk.
 • Marienlyst skole kart.
 • Kjent fotballspiller fra rogaland.
 • Rtl punkt 12 haarkur.
 • Fotobutikk hamar.
 • Elske kryssord.
 • To do app mac.
 • Vindaloo recipe.
 • Gurke kalium.
 • Visum dubai norge.
 • Mosjøen skole.
 • Samsung motion rate 200.
 • Turbo overhaling pris.
 • Texas instruments norge.
 • Kake med valnøtter og sjokolade.
 • How many american football teams are there.
 • Ariane 6.
 • Hageblogger østfold.
 • Iso 14001.
 • Triturus vulgaris.
 • Sony vpl hw65es sxrd.
 • Armbåndsur eva.
 • Efectele facebook ului.
 • Overall festlich langarm.
 • Ultralyd historie norge.
 • Lista amerika festival.
 • Rheinturm düsseldorf led.
 • Forntida folk i italien korsord.
 • Vw logo alt.
 • Fototips måne.
 • Mister lady neuwied.